Monday, March 30, 2015

#ArtJewelryChallenge: Beware of artist, they mix with all classes of society and are therefore the most dangerous

beware of artists tote bag

Yeeey, I finally realised this tote bag! I wanted to put this print on a tote bag for so long! Will list it to 3 Ptice shop on Etsy soon, so stay tuned ;)

There’s an #ArtJewelryChallenge going on Facebook and I decided to take it to the next level and also showcase my work here on my blog for five days in a row.
So what are the rules?
For 5 days, the nominated artist will show of her/his pieces, and also nominate one other artist every day to do the same.
So, thanks to Patsy and Unikat by Amadeja for the nomination, and today I nominate Fino Fino.

* * *

Jeeej, končno sem realizirala tole totico. Tale print sem že tako dolgo hotela spravit na moje vrečke! V naslednjih dneh jo bom dala na 3ptice.com, tako da kar spremljajte ;)

Na Facebooku poteka #ArtJewelry Challenge, sama sem se pa odločila, da spravim zadevo na naslednji nivo in tudi tukaj pokažem svoje delo.
Kakšna so torej pravila?
Nominiran umetnik/ustvarjalec mora 5 dni zaporedoma pokazati eno izmed svoji del in vsak dan predati štafetu enemu drugemu umetniku/ustvarjalcu.
Hvala Patsy in Unikat by Amadeja za nominacijo, štafeto pa predajam Fino Fino.

beware of artists (1)

Tuesday, March 24, 2015

#ArtJewelryChallenge: 2nd day – This ain’t no time to sit around, cryin’ like a bunch of pussies

this ain't no
Yep, it’s not. It’s time for action, fellas! This is 3 Ptice bestseller among the tote bags. It’s is so close to my heart because of the message, because of all amazing action oriented people that bought it, because I sent one to NY, on the 5th Avenue to the office of producers of the movie (nominated for 4 oscars!) from which I took the words, because it makes me happy and full of energy everytime I’m stamping it. Ah, just love it! It’s perfect bag for entrepreneurs, artists, bloggers, students, activist, ecologists and everyone who feel depressed to get up and going!

There’s an #ArtJewelryChallenge going on Facebook and I decided to take it to the next level and also showcase my work here on my blog for five days in a row.
So what are the rules?
For 5 days, the nominated artist will show of her/his pieces, and also nominate one other artist every day to do the same.
So, thanks to Patsy and Unikat by Amadeja for the nomination, and today I nominate a truly amazing young painter known as Blutkind Antizoloft.  
 
* * *
 
Ja, res ni. Čas je za akcijo, folk! To je najbolj prodajana 3 Ptice totica. Zelo mi je pri srcu zaradi sporočila, zaradi vseh akcijsko naravnanih ljudi, ki so si jo prilastili, zaradi tega, ker je ena odpotovala v NY, na 5. Avenijo v pisarno producentov filma (nominiranega za 4 oskarje!), od koder je vzeto sporočilo, ker me vsakič, ko jo štampiljkam napolni s srečo in energijo… Ah, obožujem jo! Perfektna totica za podjetnike, umetnike, blogerje, študente, aktiviste, ekologe in za vse, ki se počutijo malce depresivno, da jih dvigne in spravi v pogon.

Na Facebooku poteka #ArtJewelry Challenge, sama sem se pa odločila, da spravim zadevo na naslednji nivo in tudi tukaj pokažem svoje delo.
Kakšna so torej pravila?
Nominiran umetnik/ustvarjalec mora 5 dni zaporedoma pokazati eno izmed svoji del in vsak dan predati štafetu enemu drugemu umetniku/ustvarjalcu.
Hvala Patsy in Unikat by Amadeja za nominacijo. Sama jo danes predajam izjemni mladi slikarki znani pod umetniškim imenom Blutkind Antizoloft. 
 
this aint no time tote bag
Insight Tuesday: The Connection Between Attention and Shame

marketing is a contest Image source

If you are in business, you know you have to get people’s attention if you want them to turn into your customers or clients.

There’s many posts out there on how to get people’s attention in a good way, so I won’t focus on this today. I want to share with you my a-ha moment on why some people, including me, have problem with getting attention.

I realised about half a year ago, that I really want people’s attention, I want them to see me, but when I get the attention I cannot really stand it, I will try my best to say what I have to say as short as I can and then hide somewhere. Even if is just in my mind. I usually don’t have these isuess when I’m around people that I feel relaxed with, but even then I’m the most comfortable when I speak to people 1:1.

Yes, there comes time sometimes when I feel totally aligned with myself and I don’t mind being the center of the attention.

But even then I will have some kind of vulnerability hangover the next day. Like I was too open, like I shared too much of my inner world with people.

Want to read: "Brene Brown does an amazing job of explaining the difference between guilt and shame. Guilt is the feeling "I did something bad." Shame is the feeling "I am bad." Guilt prompts us to make amends and healthy change. Shame pushes us into the dark where unworthiness grows. When we are in shame, we can't possibly be the light we are meant to be."

Last week I wrote a post about some situation that’s going on in my life in an amazing group that I’m a part of on facebook. When I started getting people’s attention, I felt happy for their answers, insights, suggestions. I was very grateful. But at the same time I had this strange feeling. Like some kind of shame for putting myself out there and asking for attention and help. It wasn’t logical. My post sparked some conversation and was also helpful to other group members as well – no reason for shame.

So why was I feeling it?

I did a lot of EFT tapping afterwards on not feeling enough etc. and then it hit me out of blue, why I feel so shy, when I get the attention. Even when it’s a good kind of attention.

When I was a kid, I was of course craving for attention as every kid (and grown up) does, but I often been ignored, not seen or told that I am annoying (maybe the memories will change when I clear this out, because I’m sure there were times when I was being seen and appreciated). I once asked my mum, why don’t she say nice things to me, when I do things right. She said that doing things right is a standard, it’s obvious. So, no attention for doing it right.

So I usually got the attention when I did something wrong or didn’t do something I should and sometimes I was even told to feel ashamed of myself.

Brene Brown-"Shame needs three things to grow exponentially in our lives: secrecy, silence and judgement"

So, my little brain connected being a centre of attention with feeling shame!

It seems like connection was strong enough, that I still feel shame when I get attention. This was a huge a-ha for me! It explains why I have trouble in my business, it’s because I’m afraid to put myself out there, because on the one hand, I want the attention, but I push it away with my other hand, because it’s too uncomfortable as it triggers a shame response that I have programmed in my mind. And feeling shame doesn’t fell good.

It makes perfect sense to me! It also explains why so many people have a fear of public speaking, cameras, microfons and so on.

Now, what are the solutions?

Recognizing, the connection between attention and shame is the first part of a solution. Then we can help ourselves with some logical thinking.

But sometimes emotions that come from our old wounds don’t understand our logic mind, so I encourage you to learn some technique that will help you get through emotional charge. My favourites are EFT and fasterEFT that both takes a lot from NLP. You can learn all of them for free via World Wide Web also known as internet (:

So, what you think? Does info in this post resonates with you? Do you have something to add? Share it in the comments.

Brene Brown Shame cannot survive being spoken.  It cannot survive empathy.Image source

Če ste v poslu, veste, da morate dobiti od ljudi pozornost, če jih želite spremeniti v kupce ali stranke.

Ogromno je že bilo napisano na temo pridobivanja pozornosti, tako da se danes ne bom spuščala v to. Z vami želim deliti moj a-ha trenutek, zakaj imajo nekateri ljudje in jaz med njimi težave s pridobivanjem pozornosti.

Pred kakšne pol leta sem spoznala, kako zelo si želim pozornosti, kako rada bi, da me ljudje vidijo, a ko dobim pozornost, jo težko prenesem, po svojih najboljših močeh se potrudim, da je to, kar imam reči, kar se da kratko, potem se pa hitro nekam zavlečem. Tudi če samo v svoj um. Teh težav ponavadi nimam, kadar sem v druži ljudi, s katerimi se počutim sproščeno. A tudi takrat so mi najljubši pogovori 1:1.

Ja, pridejo tudi trenutki, ko sem v popolnem sozvočju s seboj in mi ni prav nič hudo, če sem v središču.

A naslednji dan imam večkrat mačka ranljivosti. Kot da sem se preveč odprla, kot da sem delila preveč svojega notranjega sveta z ljudmi.

Prejšnji teden sem v eni fantastični fb skupini napisala objavo o eni moji situaciji, ki bi jo rada razrešila. Ko sem začela dobivati pozornost, sem bila zelo hvaležna za odgovore, vpoglede in predloge drugih članov. Obenem pa sem imela ta čuden občutek. Nekakšen sram, ker sem se izpostavila in prosila za pomoč. Moja objava je sprožila pogovor, ki je bil v pomoč tudi drugim članom skupine – nobenega razloga za sram!

Zakaj sem ga torej čutila?

Potem sem na sprehodu cel čas tapkala (EFT) skozi občutke, da nisem dovolj itd. ko me je zadelo kot strela iz jasnega, zakaj sem sramežljiva, ko dobim pozornost, četudi je čisto dobre vrste.

Ko sem bila otrok, sem seveda hlepela po pozornosti, kot vsak otrok (in odrasel), a sem bila pogosto ignorirana, kot da me sploh niso opazili ali mi je bilo rečeno, da sem tečna (morda se mi bodo ti spomini spremenili, ko bom to očistila, ker sem prepričana, da je bilo tudi kar nekaj trenutkov, ko sem bila opažena in cenjena). Enkrat sem mamo vprašala, zakaj me ne pohvali, kadar naredim stvari dobro. Rekla, je, da je to standard, da delaš stvari dobro, tako mora biti. Torej, nič kaj pozornosti, če je vse v redu.

In tako sem ponavadi dobila pozornost, ko sem kaj zasrala ali nisem naredila česa, kar bi mogla. Včasih sem tudi slišala, da me je lahko sram.

In tako so moji mali možgančki povezali biti v središču pozornosti s sramom!

In zgleda, da je nastala tako močna povezava med tema dvema, da me je še vedno sram, kadar je pozornost na meni. To je bil velik a-ha zame! Odlično razloži, zakaj imam težave v poslu – strah me je izpostavljanja – po eni strani hočem pozornost, a jo po drugi strani odrivam stran, ker mi je neprijetna, saj sproži sram, ki je programiran, da ga začutim ob takšnih trenutkih. In sram ni prijeten.

Pravtako lahko to razloži, zakaj ima toliko ljudi strah pred javnimi nastopi, kamerami, mikrofoni…

Kakšne so torej rešitve?

To, da prepoznamo to povezavo med pozornostjo in sramom, je prvi del rešitve. Potem si pa lahko pomagamo z logičnim razmišljanjem.

Ampak včasih naša čustva ne upoštevajo naše logike, tako da vam priporočam, da se naučite kakšne tehnike, ki pomaga zmanjšati čustveni naboj. Moji najljubši sta EFT in fasterEFT, oba pa imata veliko skupnega z NLP-jem. Vseh teh tehnik se lahko zastonj naučite na internetu (:

Kaj menite? Ali napisano kar resonira z vami? Imate kaj za dodati? Povejte v komentarjih.

thisislovelifequotes.net  - Looking for Love #Quotes, Life Quotes, #Quote, and #Cute Quotes for Girl and Boy? Then Go visitvia pinterest

Monday, March 23, 2015

#ArtJewelryChallenge: 1st day – I love books & deep shit conversations - tote bag by 3 Ptice

i love books and deep shit conversations

There’s an #ArtJewelryChallenge going on Facebook and I decided to take it to the next level and also showcase my work here on my blog for five days in a row. Yes, even though I’m sure I talk a lot about my brand, I know that some of you are to busy with your lives to actually notice I do something else besides writing ;)

So what are the rules?

For 5 days, the nominated artist will show of her/his pieces, and also nominate one other artist every day to do the same.

For the first day I decided to pick 3 Ptice “I love BOOKS & deep shit CONVERSATIONS tote bag. It’s totally my favourite one at the time and I’m really happy that other people love it as well. Not just because it makes me some money, I also get excited everytime somebody orders one, because I know they are my kind of people, you know.

You can get it in handpainted or screenprinted version.

So, thanks to Patsy and Unikat by Amadeja for the nomination, and today I nominate Kvičke Kvačke (etsy shop, facebook).

* * *

Na Facebooku poteka #ArtJewelry Challenge, sama sem se pa odločila, da spravim zadevo na naslednji nivo in tudi tukaj pokažem svoje delo. Ja, prepričana sem, da veliko govorim o svoji znamki, ampak vem, da ste nekateri med vami zelo zaposleni, tako da ste morda do zdaj spregledali, da zraven pisanja delam še kaj ;)

Kakšna so torej pravila?

Nominiran umetnik/ustvarjalec mora 5 dni zaporedoma pokazati eno izmed svoji del in vsak dan predati štafetu enemu drugemu umetniku/ustvarjalcu.

Za prvi dan sem izbrala 3 Ptice totico I love BOOKS & deep shit CONVERSATIONS. Ta mi je trenutno čisto najljubša in zelo sem vesela, da je všeč tudi drugim. Ne samo zaradi tega, ker mi prinaša dinarčke, srečno vznemirjenje začutim ob vsakem naročilu tudi zato, ker mi da to vedeti, da so to ljudje moje vrste.

Na voljo je v ročno poslikani in sitotiskani verziji.

Hvala Patsy in Unikat by Amadeja za nominacijo. Sama jo danes predajam Kvičkam Kvačkam (trgovinica, facebook).

Testna vožnja: Citroën C4 Cactus

Citroen C4 Cactus (68) 

Bil je lep deževen avgustovski dan, ko sva se s fantom odpravila na Roglo, da preizkusiva novega Citroena – C4 Cactus!

Izkušnja je presegla moja pričakovanja! Še nikoli prej nisem bila povabljena na testno vožnjo avtomobila, woohoo, tako da sem bila pozitivno vznemirjena. Bilo nama je čisto namenjeno. Naključja so bila na-ključja. Zakaj? Hah, nekoč v otroških letih, sem prišla na idejo, da bi avti morali imeti na straneh gumo. Tako kot pri butkačih v lunaparku, saj veste. Da ne bi bilo škode, če bi prišlo do nesreče. No, enkrat lani spomladi mi Jure pove, da je nekdo uresničil mojo idejo, haha, no, delno uresničil. Nedolgo zatem sva enega izmed teh Cactusov videla na cesti. Nisva bila čisto prepričana, če nama je avtek všeč, sva pa bila definitivno navdušena nad idejo.

Potem sem se nekega dne peljala v službo in razmišljala o tem avtu in o tem, kako je noro, zanimivo in vznemirljivo vso to kolektivno polje od koder prihajajo ideje, kako noro zanimivo je, da več ljudi na svetu podobno razmišlja itd. No, v tistem švigne Cactus mimo mene. Pridem naslednji dan v službo, pripravim vse za delo, nakar pogledam maile in med njimi se skriva povabilo na predstavitev tega avtomobila! Noro! Čeprav se še nikoli ni znašel kakšen avtomobil na mojem blogu (razen mojega), z navdušenjem odgovorim na sporočilo, ker to je usoda, mater da je!

No, in tako se tistega lepega avgustovskega dne z Juretom odpraviva na Roglo. Na vsakih nekaj ovinkov zagledava zelen balon s tablico na kateri piše, koliko km je še do cilja. Prispeva do hotela, kjer je potekala novinarska konferenca in kjer naju je pričakalo obilje Cactusov :D

Citroen C4 Cactus (2)Citroen C4 Cactus (1)

Stopiva v hotel, kjer pri super prijaznih hostesah dobiva ključe za Cactusa po izbiri. Izbrala sva dizla, avtomatika. Haha, to je bilo za oba prvič, da sva vozila avtomatika.

Citroen C4 Cactus (4)

Seveda je Jure prvi sedel za volan, ker bi jaz itak rabila predolgo, da bi skužila, kako spustiš ročno :D Tudi on je potreboval nekaj trenutkov. Na zgornji fotki vidite njegov razmišljajoče-odkrivajoče-navdušen izraz. Na spodnji pa navdušenost nad vožnjo, ko se je že počutil bolj suverenega za volanom.

 Citroen C4 Cactus (22)

Njegovi komentarji med vožnjo so bili sledeči:

“Volan je fajn na otip, dober je tudi občutek v povezavi volana s cestiščem.”Citroen C4 Cactus (17)

“Podvozje primerne trdote za naše ceste”

“Avtomatski menjalnik dokaj dober, včasih zabušava, ima tudi možnost obvolanskega pretikanja med predstavami”

“Notranjost moderna in praktično razporejena z velikim sredinskim zaslonom”Citroen C4 Cactus (23) Pomoč ob parkiranju

“Sedeži udobni s srednjo bočno oporo”Citroen C4 Cactus (52)

“Z levo nogo grabim po bremzi kot da je kuplunga” :D

"Saj potegne pa tudi!” Navdušenje ob vožnji v breg.

Sama sem se ob tem osredotočala predvsem na estetske in praktične vidike ter moje osebno doživljanje avtomobilčka. Kot npr. tale čudoviti predal na sovoznikovi strani, ki je od zgoraj raven, z gumijastimi krogci, ki preprečujejo drsenje stvari (moj telefon se med vsemi norimi ovinki na tem hribu ni nikamor premaknil) in ki se odpira navzgor!

Citroen C4 Cactus (40)Citroen C4 Cactus (19)Citroen C4 Cactus (41) Mislim, tukaj si totalno predstavljam potujočo pisarno. Laptop na kolenih, kava za zraven, telefon in beležka na tej nedrseči polički :D

Vsi sedeži so se mi zdeli super udobni (ampak moram priznati, da se meni zdijo sedeži v skoraj vseh avtomobilih zelo udobni).

Citroen C4 Cactus (33)

Prtljažnik je več kot dovolj prostoren, tako da sem si že predstavljala, kako se z Juretom peljeva na morje :D

Citroen C4 Cactus (25) 

No, in zdaj še najbolj orgazmična stvar: streha! Prozorna streha! A si predstavljaš, da na hladno, a neverjetno jasno noč podreš sedeže in na toplem ter v ležečem položaju gledaš zvezde in utrinke? Daaamn! <3Citroen C4 Cactus (16)

No, jaz sem gledala kapljice, oblake in krošnje dreves ;)

Citroen C4 Cactus (61)Citroen C4 Cactus (50)

Ker nama je ostalo še dovolj časa, sva dizla avtomatika zamenjala za osnovni model bencinarja z ročnim menjalnikom in preizkusila še tistega. Ah, razlika pri vzpenjanju je bila očitna, medtem ko je prvi odločno potegnil, je drugi rabil veliko več časa, da je premagal vzpetinico.

Zaključek: sama sem nad Cactusom zelo navdušena! Potem, ko sem ga doživela v živo in ga spoznala od znotraj, se mi je naenkrat začela zdeti tudi njegova zunanjost zelo zelo privlačna. Ja, zelo je šarmanten.

In čeprav imam rada mojega starega varčnega VW Polota, bi ga zdaj, ko mu v zadnjih tednih redno nekaj crkuje, takoj zamenjala za Cactusa, če bi mi po kakšnem čudežu iz neba na bančni račun padlo 17.700€ za model z ročnim menjalnikom in dizelskim motorjem. Danes se mi je celo sanjalo, kako se vozim z njim!

Aja, Cactus ima še eno odlično inovacijo. A veste, ko želite očistit šipe in morate najmanj 3x nabrizgati tekočino za čiščenje stekel, da je vetrobran solidno očiščen? Cactus ima brizgalne šobe vgrajene v metlice brisalcev! 

Okay, to je moja prva predstavitev avtomobila, tako da mi prosim odpustite možne napake in moj laični jezik! Več podatkov o Cactusu najdete na uradni spletni strani, kjer si lahko tudi konfigurirate avtomobil, izbirate motor, barvo in dodatno opremo ter izračunate ceno. Če vas pa zamika nakup pa se lahko naročite tudi na testno vožnjo!

Jaz se pa poslavljam še s parimi fotkami Cactusa ter mojega in Juretovega postavljanja ob in v njem ;)

 Citroen C4 Cactus (32) Citroen C4 Cactus (64) Citroen C4 Cactus (66)Citroen C4 Cactus (79) Citroen C4 Cactus (69)Citroen C4 Cactus (85)Citroen C4 Cactus (21)   

ENGLISH: No, fellas, this is not my new car (oh, but I wish). In this post was I talking about my test drive experience of Citroen C4 Cactus. In short: I fell in love, it was not a love on the first sight, but damn, this car has lots of charm!

Friday, March 20, 2015

Outfit post: Just secondhand and gifts

 Ptuj Drava Park

Just a quickie today. I feel happy, I feel good and I’m hungry so I’m gonna make myself a dinner, and then I’m off for a drink with my friend and some deep shit conversations.. Btw, I totally love these pics, well done mr. Boyfriend, well done!

Danes bom super kratka. Srečna sem, dobro sem in lačna sem, tako da si grem naredit večerjo, potem pa je na vrsti pijača in deep shit pogovori s kolegico. Mimogrede, te fotke so mi noro všeč, bravo g. Fant, bravo!
 
Anita Puksicsecondhand clothesdeichmann sneakerszelezniski most Ptuj Fino Fino verižicaAnita Puksic 3 Ptice
I’m wearing: (Secondhand leggings, shirt, coat – thanks to duckalicious; secondhand scarf; Fino Fino necklace; sneakers thanks to Deichmann)

Thursday, March 19, 2015

Cool People Wearing 3 Ptice: Maja Frankovic from Zagreb

Maja Frankovic wearing 3 Ptice

OMG, this woman makes my blog so much more beautiful with her presence!

So, I am ashamed to say that I needed a year and a half (!) to post these pictures that Maja sent to me after she bought 3 Ptice bunny ear scrunchie from my shop on Etsy. Well, I have a good reason, at least I think so ;) I wanted to make a new set of bunny ear scrunchies and then use these beautiful pictures to promote them. Yes, I’m bloody honest what were my intentions ;)

Well, I have not put making bunny ear scrunchies on my priority list for so long, because I wasn’t sure if there’s enough funky gals besides me, Maja and one other chick that bought one from me, out there to wear them proudly in their hair. But yesterday I started cutting the fabrics for these scrunchies again, actually, they are my first sewing project in my new studio! Here’s the proof, first test one, made to see if I still got it ;) So, if you are one of those funky gals who loves to have fun with what they wear, keep an eye on 3 Ptice Etsy shop, because I’m gonna list some in the next week.

Now, let’s go to Maja. I did my google research, ofc, and found out these chic chick is pretty well known for her amazing style. Unfortunatelly I couldn’t find her blog, so I guess she doesn’t have one :( 

But I found 2 interviews with her in Croatian language, but her style is international, so make sure to check the pictures. One, two. She wears lots of vintage and her hair is just amazing whether she wears it in classy or funky way or with 3 Ptice scrunchie ;)

This might sound shallow, but I have a special space in my heart for people who dress so cool. I just want to hug them when I see them (if I don’t know them, I smile to them and they often smile back like we recognized each other)! So, Maja hope you receive this huge virtual hug from me!

Maja Frankovic bunny ear scrunchie

O Bog, tale ženska je takoj naredila moj blog lepši s svojo prisotnostjo!

Se prav sramujem, da sem potrebovala leto in pol (!), da sem objavila te fotke, ki mi jih je Maja poslala po tem, ko je kupila 3 Ptice gumico iz blaga z ušeski. No, saj imam dober razlog, vsaj jaz mislim tako ;) Hotela sem zašiti novo rundo teh gumic in po tem uporabiti te fotke, da jih promoviram. Ja, jaz sem čisto iskrena o svojih namenih ;)

Ampak tako dolgo mi ni uspelo dati tega na mojo listo prioritet, tudi zato, ker nisem bila prepričana, če obstaja zraven mene, Maje in ene punce, ki je pravtako nabavila eno, na svetu dovolj funky deklet, ki bi jih ponosno nosile v svojih laseh. Ampak včeraj sem le začela ponovno rezati blago za te gumice, pravzaprav so moj prvi šivalni projekt v mojem novem delovnem studiu! Tukaj je dokaz, prva testna, da sem preverila, če še imam občutek ;) Tako da če si ena izmed tistih zabavnih punc, ki se rade poigravajo s svojim izgledom, imej naslednji teden očke na 3ptice.com, ker bom objavila nove gumice z ušeski!

No, sedaj pa gremo k Maji. Seveda sem naredila raziskavo na googlu. Ugotovila sem, da je ta chic punca  zelo znana po svojem stilu. Na žalost nisem našla njenega bloga, tako da predvidevam, da ga nima :(

Ampak sem našla dva intervjuja z njo in tudi če vam ne gre branje v hrvaščini, je njen stil internacionalen, tako da morate pogledati fotke. Ena, dva. Maja se odlično razume z vintage kosi in njeni lasje zgledajo čudovito, če jih nosi na klasičen ali funky način ali s 3 Ptice gumico ;)

To se bo morda slišalo plehko, ampak v svojem srcu imam posebno mesto za ljudi, ki se znajo tako dobro oblačit. Ko jih vidim bi jih kar objela (in če jih ne poznam, se jim smehljam in pogosto se smehljajo nazaj, kot da smo iste vrste)! Tako Maja, upam, da sprejmeš ta ogromen virtualen objem od mene! 

Maja Frankovic   Cool People Wearing 3 Ptice Maja Frankovic

Wednesday, March 18, 2015

Book reviews: The Contagious Power of Thinking by David R. Hamilton & Daring Greatly by Brene Brown

So, those who know me well and those who don’t, all of them know I love books. I am a bookworm since they taught me how to read.  I admit that reading was often some kind of an escape for me, from the world in which I wasn’t understood into the worlds of brave heroines and heroes, full of adventures. Well, that was when I was a kid. Okay, I still sometimes read books to escape reality, but now I mostly read books that help me understand the world and how we form our own reality. I am totally in love with human mind. So, today I want you to show two books that I read in 2014 and still think of them regulary. They will blown your mind.

Tisti, ki me dobro poznajo in tisti, ki me ne, vejo, da obožujem knjige, Knjižni molj sem odkar so me naučili brat. Priznam, da je branje pogosto bilo zame beg iz sveta, v katerem sem se počutila nerazumljeno, v svetove hrabrih junakinj in herojev, polne dogodivščin. No, to je bilo, ko sem bila majhna… Dobro, priznam, da še vedno včasih knjige uporabim za pobeg iz realnosti, a me zdaj večinoma privlačijo takšne, ki mi pomagajo razumeti delovanje sveta in kako si oblikujemo realnost. Čisto sem zaljubljena v človeški um. Danes bi vam rada predstavila dve knjigi, ki sem ju prebrala lani, a še se vedno redno spomnim nanju.

The contagious power of thinking

The first is The Contagious Power of Thinking by David R. Hamilton. I know what you think, another book about positive thinking. Well, it kinda is, but it with lots of research data for your logical mind that will convince you we are all freaking connected and that your thoughts do matter. The book is written in this perfect style, where you can easily follow through, here and there you have to stop and think, but mostly you are in awe and feeling totally inspired and you want to call your friends for deep shit conversations and tell them all about it!

You definetely heard this saying that you are the average of 5 people you spend the most time with? I’m not saying it’s completely true, but if you’re gonna read this book you’re gonna know why is almost completely true. And you’re gonna see in your relationships, how contagious is power of thinking (and feeling) in either good or bad way and you’ll understan why is this so. You will see what a powerful influencer you are, even though you may tend to think small of yourself (and this way also influence others to think small of themselves).

Must read for everyone who works with people.

You can get the book with free shipping here. You’re welcome ;)

* * *

Prva je Nalezljiva moč mišljenja od Davida R. Hamiltona. Vem kaj mislite, še ena knjiga o pozitivnem mišljenju. No, malce je res, a je v njej navedenih toliko raziskav, ki bodo prepričale tvoj um, da je vse res noro povezano in da so tvoje misli dejansko res zelo pomembne. Napisana je v tem popolnem stilu, kjer zlahka slediš, tu pa tam se sicer ustaviš in malo bolj poglobljeno razmišljaš, ampak večinoma si v stanju navdušenja in navdiha. Komaj čakaš, da vse to poveš prijateljem s katerimi imaš redno globoke pogovore.

Gotovo ste že slišali, da smo povprečje 5-ih ljudi s katerimi preživimo največ časa? Ne pravim, da je to čisto res, ampak če boste prebrali to knjigo, boste vedeli zakaj je skoraj čisto res. In v svojih razmerjih boste lahko opazovali, kako nalezljiva je moč mišljenja (in čutenja), v dobri ali slabi smeri in razumeli boste čemu je temu tako. Videli boste, kako zelo vplivni ste, čeprav morda ponavadi o sebi razmišljate kot človeku brez vpliva (in s tem vplivate tudi na druge, da tako razmišljajo o sebi).

Obvezno branje za vse, ki delajo z ljudmi.

Če radi berete v angleščini, dobite knjigo za najboljšo ceno in z zastonj poštnino tukaj. Je pa verjetno na voljo tudi v knjigarnah in knjižnicah.

 

Daring Greatly Brene Brown 

Another book that changed my life is Daring Greatly by Brene Brown. If you are blogger, then this book must be on your list! Well, it’s actually book for just everyone who has relationships with people, but I couldn’t stop thinking about blogging when I was reading it.

How many times I had a courage here to share something vulnerable with you, how many times I felt almost ashamed of myself for being so open to you (kinda the same feeling as a moral hangover after the wild night out), but these moments gave me so much. You felt more connected to me and beautiful things for me and for you have came out of this feeling of connection.

Also, I couldn’t stop thinking about my relationship with my boyfriend. How many things we do great in our relationship and how there are still areas where I need lots of courage sometimes to tell him something, but it’s so much worth it.

The main thread of the book is courage to be who you are and to share this with the world/people you love. Brene says:

“The root of the word courage is cor - the Latin word for heart. In one of its earliest forms, the word courage meant "To speak one's mind by telling all one's heart." Over time, this definition has changed, and today, we typically associate courage with heroic and brave deeds. But in my opinion, this definition fails to recognize the inner strength and level of commitment required for us to actually speak honestly and openly about who we are and about our experiences -- good and bad.”

Oh, how much beauty in my relationships this book has gave me!

The name of the book was inspired by speech of Theodor Roosevelt. If you are afraid of what people think of you, these are the words to live by:

“It is not the critic who counts; not the man who points out how the strong man stumbles, or where the doer of deeds could have done them better. The credit belongs to the man who is actually in the arena, whose face is marred by dust and sweat and blood; who strives valiantly; who errs, who comes short again and again, because there is no effort without error and shortcoming; but who does actually strive to do the deeds; who knows great enthusiasms, the great devotions; who spends himself in a worthy cause; who at the best knows in the end the triumph of high achievement, and who at the worst, if he fails, at least fails while daring greatly, so that his place shall never be with those cold and timid souls who neither know victory nor defeat.”

Doesn’t that give you chills?

You can get the book with free shipping here. You’re welcome!

* * *

Naslednja knjiga, ki mi je spremenila življenje, je Neizmeren pogum avtorice Brene Brown. Če si bloger/ka, potem je ta knjiga obvezna zate. Pravzaprav je za čisto vse ljudi, ki imajo odnose z drugimi ljudmi, ampak kar nisem mogla nehat razmišljat o bloganju, ko sem jo brala.

Tolikokrat se mi je zgodilo, da sem zbrala pogum in delila z vami kakšno reč, ki me je je bilo skoraj sram, ker sem se počutila, kot da sem edina s to težavo, kolikokrat me je bilo dejansko sram, ker se tako odpiram, tujcem (podoben občutek kot moralen maček po prekrokani noči), a so mi ti trenutki toliko dali. Nekateri tujci ste postali prijatelji! Bolj povezani ste se počutili z menoj in iz tega občutka povezanosti je prišlo mnogo čudovitega zame in tudi za vas.

Seveda sem ob branju razmišljala tudi o mojem odnosu z Juretom. Koliko stvari nama res odlično gre in koliko je še področij, kjer včasih potrebujeva veliko poguma, da si kaj zaupava, a se tako splača.

Rdeča nit knjige je pogum, da si to kar si in da to deliš z svetom, z ljudmi, ki jih imaš rad. Brene pravi o pogumu takole: “The root of the word courage is cor - the Latin word for heart. In one of its earliest forms, the word courage meant "To speak one's mind by telling all one's heart." Over time, this definition has changed, and today, we typically associate courage with heroic and brave deeds. But in my opinion, this definition fails to recognize the inner strength and level of commitment required for us to actually speak honestly and openly about who we are and about our experiences -- good and bad.” – čudovita slovenska sopomenka za pogum bi v tem primeru bila srčnost.

Ah, koliko lepote v odnosih mi je dala ta knjiga!

Ime knjige je bilo navdihnjeno po govoru Thedora Roosevelta (Daring Greatly v angleščini), slovenski prevod pa bi šel nekako takole.

"Ni kritik tisti, ki šteje; niti tisti, ki s prstom kaže, kako je spodletelo človeku dejanj in kje bi lahko kaj storil bolje. Čast gre tistemu, ki je v samem središču arene, katerega obraz je umazan od prahu, potu in krvi; ki smelo vztraja; ki se moti, ki mu spet in spet malo zmanjka; ker ni truda brez napak in neuspeha; toda tisti, ki se dejansko potrudi nekaj storiti; ki pozna najvišje navdušenje in najvišjo predanost; ki se zavzema za častno stvar; ki ve, da bo v najboljšem primeru slavil veličastno zmago, v najslabšem pa, če mu spodleti, mu vsaj spodleti medtem, ko si je veliko drznil. Zato ne bo nikoli spadal med tiste hladne in zadržane duše, ki ne poznajo ne zmaga ne poraza.

Če radi berete v angleščini, je knjiga po najnižji ceni in z zastonj poštnino na voljo tukaj, gotovo pa jo lahko najdete tudi po naših knjigarnah in knjižnicah, saj je decembra izšla tudi v slovenskem prevodu.

ShareThis

.

...