Wednesday, October 22, 2014

Worrier –> Warrior –> Joyier

if you don't go, you don't have a story, quote tote
Hello, people! Long time no hear! But I’m still alive and kickin’ it. Or not.
I have quite of a rollercoaster lately. Few hours of euphoria per day and few hours of depression and ‘what the fuck is wrong with me?!’. Blues blues blues.

You know, 3 Ptice will celebrate 2 years this Friday! And I fell in that lousy trap of thinking where I should be in two years and thinking what I did wrong, because I’m not there yet (found 100 reasons). Also, the money situation got a bit tight, I was having such a ball of fear and dissapointment in my stomach. + Thinking if I should continue with 3 Ptice or I should quit everything. Which I don’t want to. I was on the edge of tears quite often.

Pozdravljene, Ptice! Dolgo se nisem javila na blogu. Ampak sem še vedno živa in v elementu. Ali pa ne.
Zadnje čase sem spet bila na enem vlakcu smrti. Zelo gor, zelo dol. Par ur evforije in par ur depresije ter ‘kaj za vraga je narobe z mano?’. Blužnja, blužnja, blužnja.

3 Ptice bodo ta petek praznovale svoj drugi rojstni dan! In jaz sem zapadla v to bedno razmišljanje, kje bi že morala biti v dveh letih in kaj sem vse delala narobe, da še nisem tam (našla 100 razlogov). Pa še s kešem je začelo it bolj na tesno. Imela sem tako kepo strahu in razočaranja v trebuhu. Pa še vso to razmišljanje, če naj nadaljujem s Tremi Pticami ali naj vse ukinem. Česar si ne želim. Ja, kar pogosto sem bila na robu joka.
clouds, view from Rogla
Thanks God for my dear Mr. Boyfriend! What a man! He was listening to me and hugging me and giving me bunch of awesome advice, things I needed to hear! + He is finally taking some steps towards his dreams and he talks so joyfully about them, thinking aloud about which steps should he take first… And he is telling me, that he’s inspired to make something on his own because I did! He was really such an inspiration to me this past days. And a healer. He is that person in my life to whom I don’t have to prove anything. He loves me the way I am (most of the time :P) and this helps me to go back to loving myself the way I am. And when I love myself the way I am, I’m in the flow and I enjoy life. And you know that good things are happening when you enjoy life,don’t you?

Hvala Bogu za mojega dragega Jureta! Kakšen moški! Poslušal me je in me objemal in mi dal kup odličnih nasvetov, točno takšne, kot sem jih morala slišat! Pa še on je zdaj končno začel delati korake proti uresničitvi svojih sanj…in tako radostno govori o njih, na glas razmišlja, o vrstnem redu korakov. Pa še meni govori, da sem ga navdihnila, da si tudi on želi naredit nekaj svojega. Res me je navdihoval te dneve. In zdravil! On je ta oseba v mojem življenju, ki se ji ne rabim dokazovat. Ker me ima rad takšno kot sem (skoraj vedno :P) in to me potem vodi k temu, da se imam tudi sama raje takšno kot sem. In ko se imam rada, sem v toku in uživam življenje. Saj veste, da se nam dobre stvari dogajajo, ko uživamo življenje?
open
So, yes. I am resolving my need to prove myself to myself, to my family, to people who believe in me and to those who don’t, especially to those, hah. Yes, I figured out how much under pressure am I because of this. And it is robbing me of joy and actually puts the success out of my reach.

Tako da ja, razrešujem se potrebe po tem, da se želim nenehno dokazovat. Sama sebi, svoji družini, ljudem ki verjamejo v mene in tistim ki ne (še posebej tem, hah). Ja, res sem ugotovila, kako sem pod pritiskom zaradi te potrebe, da se že enkrat dokažem. In to me potem ropa užitka, s čimer še samo bolj tiščim uspeh stran. vintage pattern
I was at yoga yesterday (actually, it’s a mix of yoga, tai chi, dancing, meditation…) and we did a little meditation while lying on the floor, opening our heart and solar plexus chakra with a visualisation. My visualisation was so vivid and joyful at the heart chakra, but when we came to solar plexus, it became quite hard to imagine, I couldn’t really imagine yellow (3rd chakra is yellow and it’s center of our personality). So much fear, complexes and trusting issues in this area. And then the coach came to me and she started to release the pressure of this area with her magic hands (she is also a masseuse). Oh my! It hurt so much! If I wouldn’t already believe that mind, emotions and body are connected, I would start to. I was just saying let it go to myself, it’s safe to let it go. And when she was done, I just lied there, crying. Those tears of letting something that no longer serves me out. These are such blissful tears.

Včeraj sem bila na jogi (no, pravzaprav je mešanica joge, tai chija, plesa, meditacije…), kjer smo malo leže pomeditirali in z vizualizacijo odpirali svoje srčne in trebušne čakre. Ko smo bili na srčni čakri, sem si vse tako živo predstavljala, tako je bilo fajn! Ko smo pa šli na solarni pleksus, pa je vizualiziranje naenkrat postalo bolj težko, sploh si nisem mogla prav predstavljat rumene barve (barva tretje čakre je rumena, ta čakra je center naše osebnosti). Toliko strahov, kompleksov in težav z zaupanjem v tem predelu! In potem je prišla vaditeljica in mi s svojimi magičnimi rokami (je tudi maserka) začela sproščat ta trebušni predel! O bog! Kako je bolelo! Če ne bi že verjela, da so um, čustva in telo povezani, bi začela! Samo sem govorila, da puščam, da to odide, da je varno, da odide. In ko je končala, so se mi samo vlile solze. Tiste solze, ko tečejo, ko se nekaj sprosti. To so takšne fajne solze.
 blogger bun
(3 Ptice handpainted canvas tote bag, vintage shirt, DIYed shorts, Deichmann sneakers) (3 Ptice ročno poslikana totica; vintage srajca, predelane kratke hlače, Deichmann čevlji) 

I feel so much more like me today! And I also got a new order, for which I know I’ll enjoy big time in the process making it.

I read in Napoleon’s Hill book, Think and Grow Rich, that suceess comes to those who are aware of it. And when I focus on my successes, which I have quite a few under my hat, I feel successful and somehow the opportunities are falling in my lap and I am back to that joy of life, joy of work, joy of bein my own boss.
So, yes, on my to do list is creating a subpage with all my successes and collaborations. Not only to bragg :P, but also for me to appreciate, how far I come. From not knowing anyone in my kind of biz and nobody knowing me.

So, to sum it up, I’m making this shift from worrier and warrior to joyier! (That’s not even a word, but making up new words is such a source of joy for me!) It requiers lots of awarenes, but even enlighted masters must take every step with awareness, ain’t so?  Awareness is what makes them enlighted.

Danes se počutim toliko bolj kot jaz! Pa še novo naročilo sem dobila, za katero vem, da bom zelo uživala v procesu ustvarjanja.

V knjigi od Napoleona Hilla, Misli in postani bogat, sem prebrala, da uspeh pride k tistim, ki se ga začnejo zavedati. In ko se jaz osredotočim na svoje uspehe, ki jih imam kar nekaj pod kapo, se tudi počutim uspešno in priložnosti začnejo prihajati v moje odprte roke, in jaham ta val radosti bivanja, radosti dela, radosti tega, da sem sama svoj šef. 

Ja, na moji to-do listi je podstran tukaj, na blogu, kjer bojo zbrani vsi moji uspehi, sodelovanja. Ne samo za to, da se važim :P, ampak predvsem za to, da začnem sama cenit, kako daleč sem prišla. Od tega, da nisem poznala nikogar in nihče ni poznal mene.

Torej, da potegnem črto. Delam na prehodu od osebe, ki nenehno skrbi, kaj bo in tiste, ki se nenehno bori, do osebe, ki preprosto uživa v poti. Jap jap, tole zahteva veeeliko zavesti, ampak tudi razsvetljeni mojstri delajo korake z zavedanjem, a ne da? Zavestnost je tisto, kar jih dela razsvetljene.
 swing
And what are you going through lately? Which new way of being and living are you trying to implement into your life?

In kaj se vam dogaja te dni? Katere nove načine bivanja, življenja, se trudite vnesti v svoje življenje?

Tuesday, September 30, 2014

2. Dvoriščna razprodaja na Ptuju | | 2nd secondhand sale in our town

Hi!

These are pictures from the second secondhand sale in my co-organisation. In the house of Fürst in our little town of Ptuj (the oldest city in Slovenia, btw) That’s one of my favourite projects, currently! I said to one awesome gal, if we will make this. She was for it! And that’s now our thing. It’s great! I meet new people, I am forced to go out of my comfort zone and I do good for other people, nature and I also earn some money when I sell stuff that I no longer wear or use. It’s so awesome to see, how happy are people with their purchases, it’s awesome, when sellers turns the stuff that no longer serves them into money. It’s awesome, when something that no longer fits me or my style, becomes favourite piece of someone else. Meeting new people and exchanging love and money, is there anything better?

Dvoriščna razprodaja na Ptuju. Fürstova hiša. Trenutno plac št. 1 na Ptuju za umetnost, kulturo, povezovanje. Eni super punci, Lei Kolednik (na facebooku jo najdete pod Mami Kreativka (vsak bi si želel tako mamo)), sem v začetku poletja predlagala, da bi midve to naredili. Bila je za. In sva. To je bila zdaj že druga dvoriščna razprodaja. Nameravava jo furati enkrat na mesec. Bistvo je v tem, da se stvari, ki nam ležijo po hiši in ki jih več ne uporabljamo, so pa še dovolj dobre, da bi jih želel uporabljat kdo drug, spravijo v obtok. Prodajalci tako nekaj zaslužimo, kupci pa dobijo čudovite stvari, ki so jim pisane na kožo, po super ceni. Zakon je! Spoznavam nove ljudi, grem iz cone udobja (npr. deljenje letakov in vabljenje na prireditev ne kaj preveč zainteresiranih dijakov – čeprav verjamem, da ko se bo zadeva razširila med ljudmi, da bodo začeli prihajat v veliko večjih količinah in kapo dol vsem tistim pogumnim dijakinjam, ki si upajo priti med ne tako poznane ljudi, bravo punce!), delam dobro za naravo in ljudi in mimogrede še nekaj zaslužim, ko prodam stvari, ki mi več ne služijo. Res je zakon, ko vidimo ljudi, kako so srečni svojimi nakupi, zakon je, ko vidim, da so prodajalci zadovoljni. Zakon je, ko postane stvar, ki je jaz več ne uporabljam, ker ne paše na moje telo ali k mojemu stilu, najljubši kos od nekoga drugega. Spoznavanje novih ljudi in izmenjava ljubezni ter denarja, je še kaj boljšega?

smile

Remember her? Se je spomnite?

Fürstova hiša

sellers

La grande familia. This mum, Natalija (on right) makes awesome mosaics, btw. | | La grande familia. Mama od teh punc, Natalija (na desni) dela čudovite mozaike

CPU

Predstavnik Centra ponovne uporabe (pred kratkim se je odprl tudi na Ptuju, jaz sem že ulovila en čudovit klobuk)

horse

stylish shoes secondhand

Stylish gal selling stylish stuff! | | Stylish punca, ki prodaja stylish stvari

dogs

What would life be without dogs? Don’t wanna imagine that | | Kakšno pa bi bilo življenje brez psov? Ne želim si predstavljat.

gals

Young, smart and beautiful! | | Mlade, pametne in lepe

mr. boyfriend

Mr. Boyfriend, came to check if I need anything. He is the best! | | Jure <3 Prišel pogledat, če kaj potrebujem. Najboljši je!

it's me, bitchez

I and my thangs! | | Jaz in moja stojnica

Janja

Happy customer with bags full of clothes for her nephews | | Zadovoljna Janja z vrečkami polnih oblačil za njene nečake

Lea Kolednik

This awesome gal, Lea, co-organisator, with her new (someone else’s old) cardigan, that suits her like it was custom made for her only | | Ta čudovita punca, Lea, soorganizatorka, s svojo novo (od nekoga staro) jopo, ki se ji prilega, kot da je bila narejena samo za njo

victory

sweet tooth

Sweet tooth (bio lollypops, good for health, no worries people) | | Sladkosnedi (bio lizike, dobre za zdravje, brez skrbi, folk)

badass

Sara, total badass in her new light coat. In the evening she said she can’t get over her best spent money in last few months. Me happy | | Sara, totalna kulerka v svojem novem suknjiču. Zvečer mi je napisala, da je še kar pod vtisom najbolje zapravljenih evrov v zadnjih mesecih

she takes no shit

family

Secondhand sales are awesome for young parents! | | Stvari iz druge roke so super izbira za mlade starše!

typo

Typo. | | Se zgodi.

Tuesday, September 16, 2014

“When you give another person the power to define you, then you also give them the power to control you.” - Leslie Vernick

Life.Style.Fun.

Hello birdies! These pics were taken back in August on one very happy day. I just felt so much inner peace and happiness and how everything is alright.

Well, at the time when I’m writing this, I feel inner piece, but it’s mixed with ‘not everything is alright’. But I’m determined to change this.

Pozdravljene, ptice! Te fotke so nastale v avgustu na en zelo srečen dan. Takrat sem čutila toliko notranjega miru in veselja, tisti občutek, ko veš, da je čisto vse v popolnem redu.

No, medtem, ko to pišem, čutim notranji mir, ampak se mi meša z občutkom, da ni čisto vse v redu. Ampak sem odločena, da bom to spremenila.

deichmann shoes

I just got through emotional breakdown one hour ago. I had a huge fight in my mum. You know, that kind of fight that happens once every few years and you got an excuse, that you are teenager. Well, I’m not. But I still live with my mum and she pays for almost everything. Which gets me in a submissive position, kind of. And when I want to set my boundaries, it comes to an explosion. My mum it’s not in an easy position, I know that and appreciate all her efforts, but she doesn’t understand, that me, being an entreupeneur, working from home, don’t always have time and that I have my schedule too and things to do in my day. And that when I get distracted by someone or something, I need some time then to get back on track and focus again on work. That’s why I don’t like getting distracted. And so in the morning came a change of plans and she asked me if we are going to to city, because we have to buy something important (wood burning stove – the winter is coming). And so I said, ‘Okay, let’s do that quick, I have work to do’. Wrong choice of words. “Do you think I have nothing to do?” she said. And so the fight begun. You don’t wanna see my temper, when I get so angry as I was. You know that hysterical anger that comes from deep pain? When all that years of frustration in me came up - frustrasions of my family not respecting my time and seeing my work almost as a hobby, frustration, because she doesn’t listen to the end when I speak, even though I tell her that I’m not attacking her, I just want to tell how I feel and how I function! Gosh, not a pretty picture. And after all that I wanted to apologize for saying bad words to her and that I got so upset, but she interupted me once again and I couldn’t stand it, I went away and hystericaly screamed and cried as a hurt animal. If I would watch someone else in that position, I would say ‘Stop the drama’, but I couldn’t, it hurt too much.

Then I went to the air and even I felt all this pain, I felt some kind of inner peace and determination. Even though I would usually in such situation be just overwhelmed with guilt for being such a bad, ungrateful daughter. I’m sure there must be something good in all this. And I think the quote I just saw at facebook sum it:

Pred eno uro sem se čustveno zlomila. Z mamo sva imeli velik spor. Tiste vrste, ki se zgodi vsakih par let in tvoj izgovor je, da si še najstnica. No, jaz nisem. Ampak še vedno živim z mamo in ona plačuje skoraj vse. Kar me nekako postavlja v podrejeni položaj. In kadar želim postaviti meje, pride do eksplozije. Moja mama ni v lahkem položaju. Tega se zavedam in cenim njen trud. Ampak ona se ne zaveda, da čeprav delam od doma, to ne pomeni, da imam skoz čas, ne zaveda se, da imam nek urnik, plan za stvari, ki jih želim narediti v dnevu. In da ko me kdo ali kaj zmoti, rabim potem spet nekaj časa, da se naravnam nazaj na delo. In zato ne maram motenj.

Zjutraj prišlo do spremembe v planu za danes in mama me je vprašala, če greva v mesto, ker morava kupit novo peč za drva (zima prihaja), ki jo imava mimogrede že izbrano. In ji rečem “Okay, če greva, greva zdaj takoj, ker imam še veliko za delat potem”. Napačna izbira besed. Takoj in delo, ojoj. “Kaj misliš, da jaz nimam nič za delat?” je vzela osebno. In tako se je začel prepir. Ne želite si videt mojega temperamenta, ko se tako razjezim, kot sem se skozi ta prepir. Poznate tisto histerično jezo, ki pride iz globoke bolečine? Ko so vsa ta leta mojih frustracij butnila ven – frustracije, ker moja družina ne spoštuje mojega časa, ker gledajo na moje delo, ko da je to samo hobi, frustracije, ker me nikoli, ko ji želim povedat, kako se počutim in kako funkcioniram, ne posluša do konca in se vedno začne branit z napadom – o bog, to ni bila lepa slika! In potem sem se malo pomirila in se ji želela opravičit za grde besede in ker sem se tako razburila, pa me je spet prekinila.  Tega nisem mogla prenest. Šla sem stran in jokala in kričala kot ranjena žival. Če bi gledala koga drugega v tem položaju, bi rekla ‘Daj nehaj z dramo’, ampak nisem mogla, preveč je bolelo.

Potem sem šla na zrak in kljub temu, da sem čutila ta težka čustva v sebi, sem čutila tudi nekakšen notranji mir in odločnost. Čeprav bi, po navadi, po čem takšnem bila preplavljena z občutki krivde, ker sem tako slaba, nehvaležna hči. Prepričana sem, da je bilo to za nekaj dobro. In mislim, da ta citat, ki sem ga potem videla na facebooku, to lepo povzame – “Danes je tvoj dan, da opustiš stvari, ki ti več ne služijo”. 

today

(via The Master Shift)

And it’s time to let go of my shame and guilt for not having it all figure out, it’s time to let go of frustration, because I still live with mum and it’s time to let go of this codependent relationship, it’s time to stop being dependent of my mother. I’m grown up. I choose to let go this fear of losing my mothers love, if I’m not a perfect daughther. It’s time for me to see, that I can survive and live from love I have in my own heart.

Yes, I think something wonderful will come out of this.

Do you have something to share? I will apreaciate your feedback, your insights. Let me know in the comments!

And thanks for letting me share my dark side.

P.S.: I will add new stuff to my shop this week ;)

 

In čas je, da opustim moje občutke sramu in krivde, ker še nimam vsega porihtanega, čas je da opustim to frustracijo, da še vedno živim z mamo, čas je da opustim to odvisno razmerje, čas je da neham bit odvisna od nje. Odrasla sem. Izbiram, da opuščam ta strah, da bom zgubila mamino ljubezen, če ne bom popolna hčerka. Čas je, da sprevidim, da lahko preživim in živim od ljubezni, ki jo imam v sebi.

Ja, mislim, da bo nekaj čudovitega prišlo iz tega.

Si želite kaj podeliti z mano? Cenim vaše povratne informacije in vaša spoznanja, pustite komentar!

In hvala, da lahko z vami delim svojo temno stran.

P.S.: V petek je izšla nova št. 3 Ptice Navdihovalnice – moj projekt, pri katerem lahko z evričem na mesec podprete mojo vizijo dela, v zameno pa dobite dozo navdiha (iskren uvodnik, z njim povezan citat, ki ga lahko takoj natisnete in daste na steno, mandalo, ob barvanju katere se sprostite, naredi-si-sam postopek, pa še kakšna akcija za 3 Ptice izdelke pade). Da vas hitreje prepričam, pa vam podarim 2.št. Navdihovalnice, ki si jo lahko snamete na tej povezavi ;)

happyif you dont go you dont have a storylegs in the airshoes in the sky finding balancejumplaugh   

(3 Ptice bag; New Yorker top and leggings; Deichmann shoes, Varius necklace) (3 Ptice totica; New Yorker majica in pajkice; Deichmann čevlji; Varius verižica)

Tuesday, September 2, 2014

Oh, baby, baby, it's a wild world

yellow blue pink

This August was the best August in my life so far! Usually was the August my time of summertime sadness, summer and year somehow dripping out of my hands, feelings of being stuck and such… But this August, oh this August was a month of getting out of the comfort zone, it was the month of first times, the month of expanding my hearth all across the universe. It was the month of people and their stories, it was the month of appreciating life in its fullness. The month when I started answering the question ‘How are you?’ with ‘I am everything’.

I am so grateful for every human being that crossed my path this month <3 If you exchanged the energy with me in terms of words, hugs, smiles, money or just thoughts, thank you, I love you, thank you for making me rich with co-existing on this wonderful planet.

***
Tale avgust je bil najboljši v mojem dosedanjem življenju. Ponavadi je bil avgust moj mesec poletne žalosti, kot da bi mi poletje in celo leto z njim padala iz rok, občutki ujetosti, kot da sem obtičala v življenju… Ampak tale avgust, ah tale avgust, ah tale avgust je bil mesec pogostega stopanja iz cone udobja, mesec “prvičev”, mesec, ko se je moje srce razširjalo vse naokrog čez vesolje. Mesec ljudi in njihovih zgodb, mesec cenjenja življenja v vsej njegovi (po)polnosti. Mesec, ko sem začela na “Kako si?” odgovarjat z “Vse sem.”

Tako sem hvaležna za vsa človeška bitja, ki so mi prekrižala pot ta mesec <3. Če si izmenjal/a energijo z mano v obliki besed, objemov, nasmehov, denarja ali samo misli, hvala ti, rada te imam, hvala ti, da me bogatiš s svojim soobstajanjem na tem čudežnem planetu. 

if you don't go you don't have a story3 Ptice handpainted tote bag | | 3 Ptice ročno poslikana totica  yaaay
Anita Puksic
(3 Ptice tote and buny ear scrunchie; DIY top; secondhand pants; vintage shirt, Deichmann shoes; Varius wooden necklace) (3 Ptice totica in gumica za lase, DIY majica, secondhand hlače, vintage srajca, Deichmann čevlji; Varius lesena verižica)
shoesvictory deichmann sneakers

Oh, and these shoes! If you see me around these days, you see me in these shoes. Maja from Dreamland of Sky and Sand contacted me one day to tell me that Deichmann wants me to pick one pair of shoes of my choice at their store. I really needed new running shoes, because my old ones are like 7 years old and falling apart. But damn, I don’t use them for running in the nature now, I wear them all the time for running errands around the town. I think I’m not even exagerrating if I say, that these are the most comfortable shoes I ever wore. I’m really happy about sport being so fashionable right now! It is so comfortable! So, if you go to Deichmann, these are only about 25€. To be honest, I was thinking about picking a bit pricier pair of shoes, because I could pick any pair, but these stole my heart and I couldn’t be happier. You’ll see them a lot on this blog, just to let you know!

And what a fun coincidence! The cashier girl had a tattoo with three birds. Not mine Three Birds (my brand is called 3 Ptice, which means 3 Birds), of course, her represent her family, but still very interesting coincidence!

Oh, and cheers to the awesome month ahead! Dear September, let me fall in love with you!

***
Ah, in ti čevlji! Če me zadnje dneve kje vidite, me vidite v teh čevljih. Maja iz Dreamland of Sky and Sand me je en dan kontaktirala in mi povedala, da mi Deichmann podarja en par čevljev po moji izbiri. Res sem potrebovala nove čevlje za tek, ker so moji stari stari že kakšnih 7 let in razpadajo. Ampak, teh zdaj vseeno ne uporabljam za tek v naravi, temveč jih skozi obujem za tekanje po opravkih v mestu. Mislim, da sploh ne pretiravam, če rečem, da so to najbolj udobni čevlji, ki sem jih kdaj imela. Res mi je fino, da je šport trenutno tako moden. In moda udobna! Torej, če nameravate v Deichmanna, naj vam povem, da je ta par samo kakšnih 25€. In če sem iskrena, naj še priznam, da sem razmišljala, da bi si izbrala kakšne dražje čevlje, mislim, če lahko izberem katerikoli par želim… a so mi ti ukradli srce (noge?) in ne bi mogla biti bolj zadovoljna s svojo izbiro. Še velikokrat jih boste videli na tem blogu, toliko da vam kar povem!

In še hecno naključje, prodajalka je imela tetovirane tri ptice (: Seveda ne mojih Treh Ptic, njene so predstavljale njeno družinico, ampak vseeno super zanimivo naključje.

In ja, na zdravje na super mesec pred nami! Dragi september, naj se zaljubim vate!

Thursday, July 31, 2014

5 Tips For “The Lost Generation” | | 5 nasvetov za “izgubljeno generacijo”

3 Ptice vitality tote

Fellas, its that time again, me actually writing a real post, not just microblogging on social media (like instagram - that link is invite to follow me there, get it?).

So, today I want to write about the lost generation. What lost generation you might say? You haven't heard the news? There was a ship with a whole generation of young people and now they are all lost somewhere in the ocean, they sit on some island, waiting for a big ship of opportunities to come to the port that doesn't exist to pick them up and then they'll sail away all happy to the bright new future.

A few days ago I've read an article about the situation in our country and the author has labeled us as a lost generation as we live in this uncertain times and bla bla bla. He said: "And they know they are the lost generation". And you know what, my nerves weren't happy about this label. I don't see myself as lost. I know what I want, what my soul aspires to, I'm doing my thing (click it, there's music). But then again, maybe some people in our generation are lost. And then the inspiration for an inspiring post rose up in me. I wanna inspire you, if you are lost, to found yourself! Let's make our generation the generation of people who found themselves! And each other! Why? Because we can!

Pozdrav! Spet je prišel ta čas, ko dejansko pišem pravo objavo, ne samo mini objave na socialnih omrežjih (kot je instagram - ta link je povabilo, da me spremljate, saj štekate?)

Danes želim pisati o izgubljeni generaciji. O kakšni izgubljeni generaciji? Niste poslušali poročil? Ladja s celo generacijo mladih ljudi je doživela brodolom v nekem oceanu in zdaj izgubljeno čakajo na nekem otoku na veliko ladjo priložnosti, da prispe v pristanišče, ki ne obstaja in jih vse srečne odpelje v svetlo novo prihodnost.

Nekaj dni nazaj sem prebrala članek o situaciji v naši državi, v katerem nas je avtor označil kot izgubljeno generacijo, glede na negotove čase v katerih živimo in bla bla bla. Rekel je: "In sami vejo, da so izgubljena generacija". Sama se te oznake nisem nič kaj razveselila. Ne vidim se kot izgubljeno. Jaz vem kaj hočem, vem k čemu stremi moja duša, jaz delam na svoji stvari (kliknite za glasbo). Ampak vseeno, morda pa se nekateri v moji generaciji počutijo izgubljeno. In potem je v meni vzbrstela inspiracija za navdihujočo objavo. Želim vas navdihniti, če se počutite izgubljene, da se najdete! Naredimo našo generacijo generacijo ljudi, ki so se našli! Sebe in drug drugega! Zakaj? Ker lahko!

3 Ptice joy tote

And then my stomach was too full of delicious risotto I prepared myself for dinner (with the chanterelles I found in our wood last week) and I went to sleep a bit earlier than usual. And I would probably forget about it, if a blogging colleague hadn't wrote a post named Lost generation (only in slovene, unfortunatelly), where he encourages young folks to move their asses, stop complaining and do the shit!

Yep, and that was exactly the point in my head. Yes, it's true, it ain't as easy for us since that crisis has begun, and if I was making jokes about it in 2008, a few years later I started crying because of it. But everytime I sooner or later realise this ain't no time to sit around crying like a bunch of pussies. Yes, it's true, the pain is usually awesome catalyzation for the change and my tear drops often cleared my emotional body and made my mind useful again. But after you honor your pain, it's time to take action, not just roll in a self pity until Jesus comes and gives you a miracle or your birthday fairy blows a stardust over you and makes everyday of your life filled with joy. Not that I have anything against Jesus or fairies, anything can help you if you believe in it, but you have to take action. Help yourself and God will help you. (or Goddes, or Nature or Life or Universe or Force or whatewer you name it)

Potem je pa bil moj želodček preveč poln slastne rižote, ki sem si jo pripravila za večerjo (z lisičkami, ki sem jih nabrala v domačem gozdu), kar me je malo prej kot ponavadi zazibalo v spanec. Na objavo bi verjetno pozabila, če ne bi blogerski kolega Gregor na Goflji napisal objave imenovane Izgubljena generacija, v kateri spodbuja mladino, da premakne riti, se neha pritoževati in naredi nekaj.

Točno to je bilo tudi bistvo mojega razmišljanja. Jap, res je, ni nam tako lahko odkar se je pričela kriza, in če sem se od začetka še iz tega delala norca, sem se čez par let začela tudi jokat. Ampak slej ko prej ugotovim, da to ni čas, da posedam naokrog in jokam ko p**ka. Ja, res je tudi, da je bolečina pogosto odličen katalizator za spremembo in moje solze mi ponavadi očistijo čustveno telo in naredijo um spet uporaben. Ampak potem, ko počastimo svojo bolečino, je čas, da gremo v akcijo, ne da samo gnijemo v samopomilovanju in čakamo Jezusa, da prinese čudež ali rojstnodnevno vilo, ki nam bo dneve po rojstnem dnevu napolnila z nenehno radostjo. Saj ne, da imam kaj proti Jezusu ali vilam, karkoli lahko pomaga, kadar verjameš, ampak vseeno moraš nekaj narediti. Pomagaj si sam in Bog ti bo pomagal (ali Boginja ali Narava ali Življenje ali Vesolje ali Sila ali kakorkoli že to poimenuješ).

3 Ptice confidence tote

Two years ago  (I read it a few days ago) there was an interview with german poet and writer Hans Magnus Enzensberger (1929) in special issue of slovenian magazine called Mladina (The Youth). And there is a Q&amp;A I want to higlight:

Q: We have crisis today. An economic crisis. Are you ever afraid of fascism raising again? Or are you looking forward to the old order falling apart?

A:First of all, I'm not even sure we have crisis. We, a bit older people, have survived many other things already and compared to them it's the world in which we live now a real paradise, an so called crisis just a funny thing. We don't have a money? Good, we have no money, nothing special about it. When we hadn't had money, we organised black economy. Or we planted potato.

Well, isn't that a great call to wake up? {more music}

Not that I want to mock people which are in unfortunate situations, I want inspire us all to do something about it, to follow our dreams, to contribute to community, to be the people of courage! As Brene Brown told us: “Courage, the original definition of courage, when it first came into the English language — it’s from the Latin word cor, meaning heart — and the original definition was to tell the story of who you are with your whole heart.”

Now, let me give you some tips on how to gain that courage and I'll also share my personal examples.

Dve leti nazaj (jaz sem brala par dni nazaj) je bil v posebni izdaji Mladine intervju z nemškim pesnikom in pisateljem Hansom Magnusom Enzensbergerjem (1929). In noter je en odgovor, ki ga želim izpostavit:

V: Danes imamo krizo. Gospodarsko krizo. Vas je kdaj strah, da bi se lahko fašizem ponovil? Ali vas prej osrečuje misel na to, da bi stari svet propadel?

O: V prvi vrsti nisem ravno prepričan, ali imamo res krizo. Ljudje, ki smo malce starejši, smo namreč doživeli že marsikatere druge stvari, v primerjavi s katerimi je svet v katerem živimo sedaj, pravi paradiž, ta, tako imenovana kriza pa prav smešna. Nimamo denarja? Dobro, potem pač nimamo denarja, saj to ni nič takšnega. Ko včasih nismo imeli denarja, smo organizirali črni trg. Ali pa smo posadili krompir.

Torej, se vam ne zdi, da je to precej dobra budilka? {še glasbe}

Saj ne, da se norčujem iz ljudi v težki situaciji, želim nas vse navdihniti, da naredimo nekaj glede tega, da sledimo svojim sanjam, da prispevamo k skupnosti, da smo pogumni! Kot je povedala Brene Brown: "Pogum (eng: courage), originalna definicija poguma, ko je prvič prišla v angleški jezik - je prišla iz latinske besede cor, ki pomeni srce - in originalna definicija je bila, da poveš zgodbo tega kdor si s svojim celim srcem."

Zdaj bi pa rada z vami podelila par nasvetov, kako okrepiti ta pogum, opisala pa bom tudi svoje osebne primere.

3 Ptice love tote

1.  Talk about your dreams

Not everyone will listen and some might listen but make fun of you. But you'll also find a lot of people, who will see your potential to make your dream reality and they'll encourage you when you'll feel like a failure, they will keep believing and they will see you as brave for taking the road less travelled. That way you'll also find the people who will want to make projects with you, who will share your efforts with others, who will talk behind your back only to say good things about you, who will buy your product or service and that way really help you grow your biz and living the life you were born to live!

So, let me talk about my dreams for a second. My big dream now is to start making hemp + organic cotton T-shirts with cool prints (and handpainted ones, of course) and also a whole clothing line. Well, that's a dream of mine for quite some time now, I also want my tote bags to be made of hemp, because is hemp way more ecofriendly than cotton. My vision is, that through the time I'll make clothes from hemp grown in Slovenia.

I don't have rich parents, my mum is a magican who substain the household with her minimum wage and I know I'm not only one like that. And if you recognize yourself amongst us the only way for you is to share your fucking awesome dreams with the world and...

1. Govori o svojih sanjah

Ne bodo te vsi poslušali in nekateri se bodo norčevali iz tebe. Ampak obenem boš našel tudi mnogo ljudi, ki bodo videli tvoj potencial za uresničenje tvojih sanj in ti te bodo spodbujali, ko se boš počutil kot zguba, vztrajno bodo verjeli v tebe in videli te bodo kot pogumnega, ker si šel po manjkrat prehojeni poti. Na ta način boš našel tudi ljudi, ki bodo želeli s tabo narediti kakšen projekt, ljudi, ki bodo delili tvoja prizadevanja z drugimi, ki te bodo za hrbtom hvalili, ljudi, ki bojo kupili tvoj izdelek ali storitev in ti na ta način res pomagali pri rasti tvojega posla in ti omogočili, da živiš življenje za katero si bil rojen.

Zdaj pa pustite meni, da vam povem svoje sanje. Moja trenutno največja želja zdaj je, da bi lahko začela delati majice iz konoplje + organskega bombaža, potiskane ali ročno poslikane s finimi motivi in napisi, prav tako pa bi rada naredila celo kolekcijo oblačil. No, to je že kar nekaj časa moja želja. Želim si tudi, da bi bile moje totice iz konoplje, saj je konoplja veliko bolj okolju prijazna kot bombaž. Moja vizija je, da bodo čez čas oblačila narejena iz konoplje, ki je zrastla pri nas.

Nimam bogatih staršev, moja mame je prava maginja, glede na to, da vzdržuje gospodinjstvo z minimalno plačo in vem, da še zdaleč nisem edina v tej situaciji. In če se prepoznaš med nami tudi ti, je moj nasvet zate, da deli svoje noro sijajne sanje s svetom in...

3 Ptice compassion tote

2. Ask for what you need!

You will hear no for the answer, but if you don't ask you already said no to yourself. And you will be surprised how often you'll hear yes! People love to help, they feel good when they do, and sometimes they will even make you a big favor, but they will feel like you are making a favor to them. And when you are selling something good, people get value from it and they love to pay for it. And that's good, it's an energy exchange, so don't feel bad when people give you money or other things you need, they do that because they like you and your stuff.

One thing that helps a lot when asking. Usually, when we want to ask, we feel lesser, like the person who could help us is above us. And then we are afraid of them. But the truth is, no one is more and no one is less, we are all part of life. Yes, there are people who have more successful stories to share than you, but remember, they have many fails as well, and they are totally human. They feel like they are not good enough when they have bad days as well, they cry too and they have to go pee and they shit and they fart too (unless they don't eat enough of fiber) and they make funny faces when having sex as well. Oh, the trick, I almost forgot, when you feel like you are bellow someone, imagine a balance swing swinging, you on the one side an the other person on the other side. Check who is above, swing it and imagine it stop in the middle, both sides are equal, because no soul is worth more than others. Now you can ask from your heart.

My turn. I ask you to buy my dope ecofriendly accessories. You already know you want a piece or two, but to convince your mind that is a good decision, I'm gonna tell you, that you will love them, you will use them for a long time, you will feel special in them and you will feel good, because you know you support the new world economy with it in which can people do what they love and live well from it. Yep, it's not a concept for everyone yet, it is for ancient souls in modern body with a futuristic mindset who get things a bit earlier and feel what is right.

Most popular tags for this image include: wisdom, body, future, futuristic and god

(via)

2. Vprašaj za to, kar potrebuješ!

Slišal boš ne kot odgovor, ampak če ne vprašaš, si si ga že sam izrekel. In presenečen boš, kako pogosto boš slišal ja! Ljudje radi pomagajo, dobro se počutijo ob tem, in včasih ti celo naredijo veliko uslugo, obenem pa se jim zdi, da si ti naredil uslugo njim. In ko prodajaš kaj dobrega, je življenje ljudi za to boljše in z veseljem plačajo. In to je dobro, gre za energijsko izmenjavo, tako da se nehaj počutit krivo, ko ti ljudje dajo denar ali kaj drugega, kar si želiš. To naredijo, ker so jim všeč tvoj izdelek/storitev in/ali ti.

Povem za skrivno tehniko, ki vam bo olajšala spraševanje. Ponavadi, kadar za kaj sprašujemo, se počutimo manjše, kot da je oseba, ki bi nam lahko pomagala, nad nami. In potem nas je strah. Ampak resnica je, da nihče ni manj in nihče več, vsi smo del življenja. Ja, obstajajo ljudje, ki  lahko podelijo več lastnih zgodb o uspehu kot ti, ampak verjemi, da imajo pod kapo tudi veliko neuspehov in da so tako človeški kot ti. Ko imajo slab dan, se pravtako počutijo, kot da niso dovolj. Po licih jim tečejo eneko mokre solze kot tebi. Hodijo lulat in kakat. In prdijo (razen če ne pojedo dovolj vlaknin). In ko seksajo delajo grimase. Aja, trik, skoraj sem pozabila. Ko se počutiš, kot da si manj od nekoga, si predstavljaj gugalnico za dva, sebe na eni strani in drugo osebo na drugi. Preveri kdo je zgoraj, kdo spodaj, zanihaj gugalnico in si predstavljaj, da se ustavi na sredini. Obe strani sta enaki, ker ni nobena duša lažja kot druga. Zdaj lahko vprašaš iz srca.

Zdaj pa sem jaz na vrsti. Sprašujem vas, če boste kupili moje fine in okolju prijazne modne dodatke. Saj veste, da hočete kak kos ali dva, ampak da prepričam še vaš um, da je to dobra odločitev, vam bom povedala, da vam bojo zelo všeč, da jih boste dolgo uporabljali, da se boste z njimi počutili prav posebno in da se boste v srcu odlično počutili, ker veste, da s tem podpirate novo ekonomijo, v kateri ljudje delajo to, kar jih veseli in od tega dobro živijo. Ja, vem, ni še to koncept za vsakogar, je bolj za stare duše, ki živijo v modernem telesu in imajo futurističen um in ki dojemajo in začutijo, kaj je prav malo pred drugimi. Aja, pa spomnite se tudi na Navdihovalnico ;)

 3 Ptice wisdom tote

3. Share your success

Some will say you are a bragging cunt and that you are more fortunate than others and that it's not fair for you to have what you want. They are envious, because they don't dare following their dream, because they might fail. You have guts! Others will feel you are doing your thing and they will be happy for you and they will enjoy your success as their own, because they know that the more people doing the work they love, the happier whole world.

My successes? The people who I adore for what they are adores me for who I am. I was on national TV. I make people happy with my work. I inspire people. I make people feel better about themselves, because I see their potential and encourage them to make changes. I have eyes that see the beauty of the world and the heart that feels its joys and sorrows. I sell my work to places I've never been, but I want to see them.

3. Pohvali se s svojimi uspehi!

Nekateri bodo rekli, da se važiš, da ti je postlano z rožicami in da ni pravično, da imaš kar pač imaš. Zavistni so, ker si ne drznejo slediti svojim sanjam, saj jim lahko spodleti. Ti pa imaš jajca! Drugi pa bodo začutili, da delaš svojo stvar, srečni bodo za tebe in v tvojem uspehu bodo uživali, kot da je njihov, ker vejo, da več ljudi, ki sledijo svojemu poslanstvu, pomeni boljši svet za vse.

Moji uspehi? Veliko ljudi, ki jih občudujem zaradi tega kar so, iz istega razloga občuduje mene. Bila sem na nacionalni televiziji. S svojim delom osrečujem ljudi. Jih navdihujem. Poskrbim, da se boljše počutijo glede sebe, saj vidim njihov potencial in jih spodbujam k spremembam. Imam oči, ki vidijo lepoto sveta in srce, ki čuti njegove radosti in žalosti. Svoje delo prodajam v mesta, ki jih nisem nikoli videla v živo, si jih pa želim.

3 Ptice intuition tote
4. Share your failure.

Some will be happy when you fail. Let them enjoy, because you'll rise again. Others will be even more inspired to follow their dreams, because they will acknowledge everyone fails and that failure doesn't mean there's no chance to fly again. Failure makes you human. And the new economy is about being real, human to human, heath to heart, soul to soul.

My failures? I had my share of art markets where I hadn't sell a thing. I didn't pay my dues to my country for few months now and that's why I don't have health insurrance and I also have tons of old bills to pay. I'm proof you can't make it with doing what you love to some. When I was at my latest art market, I covered my expenses the first day and was sure I'll actually earn some money the next day, but then I didn't sell a thing the whole fucking day. I cried the whole way home and was seriously trying to figure out the best way to pay my dues and quit everything. Well, breakfast in the bed made by my boyfriend and he telling me that he sees me as successful because I keep on going no matter what, changed my mind. And then I had a successful week full of great feedbacks and way more orders than ordinary.

4. Priznaj svoje poraze.

Nekateri bodo srečni, kadar padeš. Naj uživajo, dokler lahko, ker se boš spet povzpel. Drugi bodo še z večjim navdihom zasledovali svoje sanje, ker bodo videli, da vsem kdaj spodleti in da poraz ne pomeni, da ne boš več nikoli letel. Padci te naredijo človeškega. In nova ekonomija se vrti okoli tega, da si to kar si, človek človeku, srce srcu, duša duši.

Moji porazi? Bila sem na kar nekaj sejmih, na katerih nisem nič prodala. Par mesecev nisem mogla plačati prispevkov in tako sem zdaj brez zdravstvenega zavarovanja. Za nekatere sem verjetno dokaz, da ti pri nas ne more uspeti s tem, kar rad počneš. Ko sem bila zadnjič na sejmu, sem si prvi dan pokrila vse stroške in prepričana sem bila, da bom naslednji dan končno nekaj zaslužila, ampak potem nisem cel dan prodala niti ene stvari. Celo pot domov sem jokala in čisto resno premišljevala, kako naj vse plačam in prekinem z vsem skupaj. No, zajtrk v postelji, ki mi ga je pripravil fant in njegove besede, da me vidi kot uspešno zato, ker ne glede na vse vztrajam, je poskrbel, da sem si premislila. In potem sem imela uspešen teden z veliko pohvalami na račun mojih izdelkov in več naročil, kot ponavadi.

3 Ptice inspiration tote

5. Go out!

Go out in the nature with your dog to fill your batteries. When is your energy low and you can't decide between a nap and a walk, choose walk. And if you are still sleepy take a nap. Well, what I meant to tell here is go out to the events where you can meet new people. Go to concerts, go to stand-ups, go to exhibitions, go to networking events, go for a coffee. Do that alone, so that you have a chance to actually meet new people. And if you don't, don't worry, it's a quality time for yourself and your self-awareness.

When we talk about success or almost anything in life, we always come to people, to relationships. People are the most important ingredient of your success. Build meaningful relationships, ask questions, be compassionate, be supportive, be honest, be vulnerable. People love the attention and they love to talk about themselves, even introverts, when they feel relaxed enough around you. It happens with some people, that you see them for the first time and you have a crazy deep honest talk, but usually it takes some time before you start to talk to people you find interesting. You might see each other at the same coffee house every week and then you starts to say hi on the street and then you are both at the same party and you talk for two hours straight about changes you'll make in the system. 

That’s the thing, connect with people, people!

My experience. I am kind of a mix of introvert and extrovert. I love meeting new people, I love to talk and listen to them, but I used to get diarrhea before going alone to the public. Now I enjoy it (going alone to the public, not diarrhea). Well, for the most of the time, sometimes I still feel like I am not good enough and that everyone could see that. Then I try to remember myself that almost everyone does feel this way sometimes and some as often as me and some even all the time (you know those people who can't talk without alcohol?). Oh, and I use balance swing technique. And I met many people I found interesting at first glance and they find me interesting as well.

5. Pojdi ven!

Pojdi s psom v naravo, da si napolniš baterije. Ko ti primankuje energije in se odločaš med dremežem ali sprehodom, izberi sprehod. In če se ti bo še vedno spalo, si privošči dremež. No, kaj sem v bistvu hotela povedat je, da pojdi nekam, kjer lahko spoznavaš nove ljudi. Pojdi na koncert, na stand-up, na razstavo, na kak dogodek namenjen mreženju, sam na kavo. Pojdi sam, da boš lahko dejansko koga spoznal. In če ne boš, ne skrbi, si vsaj namenil nekaj kvalitetnega časa sebi in svoji samozavesti. Ko govorimo o uspehu oz. skoraj vsem v življenju, pridemo slej ko prej na ljudi, na odnose. Ljudje so najbolj pomembna sestavina tvojega uspeha. Izgradi si čudovita razmerja, postavlja vprašanja, sočustvuj, podpiraj, bodi iskren, pusti si biti ranljiv. Ljudje obožujemo pozornost in radi govorimo o sebi, celo introverti, če se le počutimo dovolj sproščene. Včasih se zgodi, da koga prvič vidiš, a vseeno padeš v globok in iskren pogovor, ampak ponavadi malo traja, preden se začneš družit z osebo, ki se ti zdi zanimiva. Morda se vsak teden vidita v isti kavarni, potem se na ulici začneta pozdravljati in naenkrat se oba znajdeta na neki privatni zabavi in dve uri skupaj govorita o spremembah, ki jih nameravata narediti v sistemu.

To je najbolj pomembno, povezujte se z ljudmi, ljudje!

Moja izkušnja. Sama sem nekakšna mešanica introverta in ekstroverta. Zelo rada spoznavam nove ljudi, rada govorim z njimi, rada jih poslušam, ampak ponavadi sem dobila drisko preden sem šla sama na kak dogodek. Zdaj uživam v tem (v tem, da grem sama kam, ne v driski). No, vsaj ponavadi. Včasih še se vedno počutim, kot da nisem dovolj dobra in da vsi to vidijo, Potem se spomnim, da se vsi kdaj tako počutijo, nekateri tako pogosto kot jat, nekateri vedno (saj poznate ljudi, ki ne morejo v družbo brez alkohola?). Ja, in tudi tukaj uporabim tehniko gugalnice. No, spoznala sem že mnogo ljudi, ki so mi bili zanimivi na prvi pogled in tudi jaz sem zanimiva njim.

 compassion confidence wisdom

Now, I admit it, it's not always easy doing your thang, I sometimes wish I would be one of those unemployed  people with a social support, because they can pay more bills than I do... But guess what, been there done that. My life is way more interesting and fun and meanigful now. And I might not have enough money yet, but it's getting better. And I have already made a strong foundation on which I can build. I don't feel lost. And I do what I love and what I believe in.

And that's the whole point, people who do what they love are happier and imagine how that influence people around them and the whole world with it! Happy people doesn't start wars. They start beautiful things that counts on a bigger scale.

No, zdaj pa še priznanje, da res ni vedno fajn delat na svoji stvari, včasih si zaželim, da bi bila ena tistih brezposelnih ljudi s socialno podporo, ker lahko plačajo več računov kot jaz... Ampak sem že bila na njihovem mestu. In moje življenje je zdaj veliko bolj zanimivo, zabavno in polno pomena. In morda še nimam dovolj denarja, ampak gre na boljše. In postavljene imam trdne temelje na katerih lahko gradim. Ne počutim se izgubljeno. Počnem to, kar rada počnem in v kar verjamem.

In to je bistveno. Ljudje, ki delajo to, kar imajo radi, so bolj radostni. Predstavljajte si, kako to vpliva na ljudi okrog njih in na cel svet. Srečni ljudje ne začnejo vojne. Začnejo pa s čudovitimi projekti, ki veliko pomenijo v širši sliki.

bouquet

I  would like to dedicate this post to mum of my friend who also became a friend of mine. A really special woman without whom whould my life probably have taken a very different road. She was the first grown up person with whom I could really dream out loud and she was dreaming with me. She passed away when the majority of this post was written. I will forever remain grateful that I could share the space and the time with her and for all the great life advice she gave me.

Tole objavo posvečam mami mojega prijatelja, ki je postala moja zaupnica. Res izjemna ženska, brez katere bi moje življenje ubralo čisto drugo pot. Bila je prva odrasla oseba, s katero sem dejansko lahko na glas govorila o svojih sanjah in ona je sanjala z mano. Umrla je v času pisanja te objave (sobota, 26.6.). Za vedno bom hvaležna, da sem si lahko z njo delila trenutke v času in prostoru ter za vse odlične življenjske nasvete, ki mi jih je dala. Zaradi nekaterih ljudi je vredno živeti, tudi ko jih več ni.

ShareThis

.

...