Tuesday, April 15, 2014

Why I think you are a #%&#+/ when you say that my prices are too high

Yes, I admit it, I take it very personal when people say that prices of my products are too high. I know that’s my problem not yours. You can’t push the buttons I don’t have and clearly, I have a button that makes me angry, sad and that brings out my emotions of not feeling worthy of your hard earned money, when you state your truth that my prices are too high. And first thing that comes to my mind is, that you are a bitch.

And even though I was clearing that emotional crap that comes out and I understand, that you think this way, because you have no idea, how much time, work, money, soul, heart, brains and guts I have to put in my bussiness to keep it running and I realised that has nothing to do with me, I still feel like I have to explain why my prices are the way they are.

And I asked myself, if I have this need to explain it all, because I feel guilty about my prices and I want to apologize in some way for them. Does this need to explain means that I don’t fully stand behind my work? Maybe that’s the case in some way too and I have more clearing to do.

But I also find it important that you know what is behind the prices, because I believe

 • you really don’t have idea about what it takes to run a small bussiness. No pun intended, it’s just that you might haven’t ever thought about it, because no player in that arena told you about it
 • you wanna know, because you are open enough to be willing to get a bigger picture
 • it will benefit the world. Maybe you will change the way you look at handmade products and that will benefit you and it will also benefit other fellow artists, crafters, designers out there, because there will be few more people in the world that appreaciate their work

So, let’s go on a tour.

Ja, priznam, zelo osebno vzamem, ko mi nekdo reče, da so cene mojih izdelkov previsoke. Vem, da je to moj problem, ne vaš. Ne morete pritisniti na gumbe, ki jih nimam in zgleda, da imam gumbe, zaradi katerih sem jezna, žalostna in ki prinesejo na dan moje občutke, da nisem vredna vašega težko zasluženega denarja, ko stisnete na njih s tem, da mi rečete, da imam previsoke cene. Oziroma, ko to govorite drugim ljudem. In prvo pomislim, da ste prasice.

In čeprav sem šla skozi težka čustva, ki pri tem nastajajo v meni in razumem, da mislite tako, ker nimate pojma, koliko časa, dela, denarja, duše, srca, možganov in jajc moram vložiti, da lahko vodim svoj posel, in da vaše mnenje nima nobene veze z mojimi cenami, imam še vedno potrebo po tem, da vam razložim, zakaj so cene takšne kot so.

Sprašujem se, če imam potrebo po razlaganju morda zato, ker se počutim krivo glede svojih cen in jih želim opravičiti? Imam to potrebo po razlaganju, ker ne stojim popolnoma za svojim delom? Morda imam tudi tukaj še kaj za počistit, ja.

Ampak vseeno se mi zdi pomembno, da veste kaj vse je za cenami, ker verjamem

 • da res nimate pojma, kaj vse je potrebno, da vodiš svoj s.p. Prav nič žaljivo ni tole mišljeno. Morda niste nikoli sploh pomislili na to preprosto zato, ker vam noben borec iz te arene ni ničesar povedal o tem
 • da želite vedeti, ker ste dovolj odprti, da želite videti večjo sliko
 • da bo tale objava koristila tudi drugim. Morda boste vi spremenili svoje mnenje o unikatnih izdelkih, kar bo dobro za vas in za druge umetnike, ustvarjalce, oblikovalce tam zunaj, ker bo na svetu več ljudi, ki bodo cenili njihovo delo.

Gremo torej na turnejo.

Handmade products:

Working on my product takes lots of time. Let’s give my handpainted tote bags as an example. It usually takes me about 30 minutes to one hour and half to paint a tote bag. If I paint something for the first time it takes more, because I have to make sketches. I pay 1,30€ for one blank tote bag. I buy them at local store with products made by disabled people. I could buy them from China on ebay for a lower price, but I don’t, because this way I know I get a quality, it’s better for nature and I support local economy. After painted bag is dry, I have to fixate the colors. I do that with iron. That takes about 15 min per tote. Oh, I forgot. I also have to buy colors. One bottle with 59ml cost me around 3€. I don’t spend whole bottle for one bag, I also mix colors and so on, but let’s say I spend about 1€ of color for one tote. So, let say one hour and half of work on a tote and 2,30€ cost of material. I sell most of the totes for 15€. So, 15 minus 2,30 = 12,7€.

Then I have to take pictures of my products. I use point and shoot camera, tripod (I had to pay for both) and I created myself a place for taking pictures. You have to learn and experiment a lot, to make a good product photography, because pictures sell your work in the internetz. I still have a lot of room left for improvement, but I already spent way more time than you can imagine for that. As I can’t buy myself better equipment yet, I have to do my best with what I got. That often means I can’t take pictures, if the weather is strange, because I don’t have enough light. Light also variables during a day and you have to adjust your settings to that. No matter how good you were at that, you usually have to edit your pictures on the screen too. Add some more light in the editing program (I use GIMP), crop, edit them colors… Then you have to resize the pictures, so it’s easier to upload them to web. I don’t have to go through all this for just every product that I make, but for new pieces I have to. So, that’s additional 20-30 minutes.

So, I got the item and pictures ready, let’s upload this to Etsy and my web page for slovenian customers. After I upload the pictures, I have to create an item description, that will tell a story of the item and convince you, a customer, to buy it. That takes way more time than you think. And the best time to do it is, when you feel really really awesomelly good, because descriptions are more fun then. And you have to think about search engine optimization (SEO) while doing this, so that people can actually find your items in google (and as an entrepreneur you don’t get paid to learn this, you invest your own time in hope for a profit in a future). And I have to come up with keywords for my items, think like a customer, who search for something that I can offer.  Okay, so on Etsy I pay $0.20 for one listing. Reasonable price. After I sell a product, I give 3,5% of selling price to Etsy and 3,5% + 0,35€ to Paypal. Lets see. 15€ (per tote) minus those 1,55€ of those fees = 13,45€ per tote. Minus 2,30€ of material = 11,15€. Read the rest and decide how much I earn, considering all the work that I have to do.

Ročno narejeni izdelki:

Delo na izdelku vzame veliko časa. Dajmo moje ročno poslikane vrečke kot primer. Ponavadi potrebujem od pol ure do ene ure in pol, da poslikam eno torbico. Če slikam kaj prvič, vzame čas še pripravljanje skice. Za prazno vrečko plačam 1,30€. Kupujem jih v trgovinici lokalnega zavoda za hendikepirane. Lahko bi naročila cenejše iz Kitajske, ampak ne, ker tako vem, da dobim kvalitetne vrečke, boljše je za planet in podpiram lokalno ekonomijo. Ko se poslikana vrečka posuši, moram zafiksirati barve, da se lahko vrečke perejo. To naredim z likalnikom, vzame pa mi okrog 15min po vrečki. Aha, skoraj sem pozabila, da moram kupit barve. Ene flaškica z 59ml me stane okrog 3€. Seveda ne porabim cele stekleničke za eno vrečko, ker meša barve itd., ampak recimo, da porabim za okrog 1€ barve na vrečko. Torej, recimo da delam na vrečki eno uro in pol in da me material pride 2,30€. Večino vrečk prodajam po 15€. 15 minus 2,30 = 12,7€

Nato moram nove izdelke pofotografirati. Uporabljam navadni digitalni fotoaparat, stojalo (za oboje sem morala plačati), uredila pa sem si tudi prostor za fotografiranje. Za fotografiranje izdelkov se je potrebno kar nekaj naučiti, saj fotografija prodaja tvoje izdelke po internetu. Ogromno prostora še imam za izboljšave, ampak lahko mi verjamete, da sem porabila več časa, kot si predstavljate, da sem prišla do te stopnje. Ker si še ne morem privoščiti boljše opreme, moram tisto kar imam, uporabiti kolikor dobro le lahko. To pogosto pomeni, da ne morem fotografirat, ko vreme ni primerno, ker nimam dovolj svetlobe. Barva svetlobe se prav tako čez dan spreminja in moram temu prilagajati nastavitve. Ne glede na to, kako dobro mi to uspe, moram v večini primerov urejati fotografije še potem, ko jih dam na računalnik. V programu za urejanje fotografij (uporabljam GIMP), dodam malo svetlobe, obrežem, uredim barve… Potem fotografije pomanjšam, da jih lahko hitreje naložim na internet. K sreči ne rabim skozi vse to pri čisto vsakem izdelku, moram pa pri novih motivih. To je torej dodatnih 20 do 30 minut.

Torej, izdelek in fotografije so pripravljeni, dajmo to na Etsy in na 3ptice.com Potem ko naložim fotke, moram napisati opis izdelka, ki bo povedal zgodbo in prepričal vas, kupce, da si to želite. To vzame več časa, kot se zdi. In najboljše je, da to počnem, ko se počutim res noro dobro, ker so opisi potem bolj zabavni. Ob tem je potrebno razmišljati še o optimizaciji za brskalnike, da ljudje dejansko najdejo moje produkte v googlu (kot samostojnemu podjetniku ti nihče ne plača tečaja za to, sam moraš vložit svoj čas v upanju, da se ti bo enkrat v prihodnosti obrestovalo). Na Etsyju se moram potem domislit še ključnih besed, razmišljati moram kot kupec, ki išče izdelek. Kako je s provizijami na Etsyju si lahko preberete v angleškem delu objave. Za 3ptice.com plačam lastno domeno okrog 24€ na leto. Ko prodam vrečko, mi paypal vzame 3,5% + 0,35€ od transakcije. Ostane 14,13€. Minus material 2,30€ =11,83€. Kupcem, ki plačajo preko spleta, častim poštnino, ki me pride 40centov = 11,43€. Preberite še ostalo in se odločite, kako velik je moj zaslužek, glede na vloženo delo. 

Shipping:

When you sell the item, you have to ship it. You have to attach labels and caring instructions to your item, You have to make a package or pay for it. I make my own eco friendly packages from magazines and old calendars. I sew them with a thread (that I have to buy). You have to write a bill. You have to write down the adress. I add two eco friendly handmade bussienes cards to every package. One for a customer and one for a friend (I hope you’ll be so happy about the product and the service you’ll want to tell others about it). I have to take time to make those nice bussiness cards (thanks god my boyfriend helps me a bit here). I also add a hanwritten thank you note for customer to every package. I have to go to the post office and ship it. Because I live on the countryside I have to drive to the post office and I have to pay the gas for my car.

Pošiljanje:

Ko izdelek prodam, ga moram poslat. Dodat moram etikete. Narediti moram embalažo. Sama to naredim okolju prijazno tako, da recikliram stare revije in koledarje. Paketek zašijem s sukancem (ki ga je tudi potrebno kupit). Napisat moram račun (blokez z računi je tudi potrebno kupit). Napisat moram naslov. K vsakemu paketku dodam dve ročno izdelani okolju prijazni vizitki. Eno za kupca in eno za njegovega prijatelja (upam, da o kupec tako navdušen nad izdelkom in odnosom, da bo želel o tem povedat še drugim). Delanje vizitk zahteva kar nekaj časa, še sreča, da mi fant malo pomaga pri tem. K paketku dodam še ročno napisano zahvalno sporočilce za kupca z njegovim imenom. Potem moram na pošto. Ker živim na vasi, se moram peljati do mesta, za kar moram plačati bencin.

Art markets:

So, you might say, why my prices (and prices of other sellers out there) are so high on the art markets, where I don’t have to pay fee for every item that I sell and I don’t have to take care of the shipping.

Let’s see. You have to pay for the stall. The prices for a stall in Slovenia goes from 1€ to 70€ per day. So, to all of you who gives grumpy looks to those craft sellers at stalls out there while thinking ‘Everybody is just trying to sell me something everywhere I go’, please consider that we try to sell you something, because we have to live somehow too. Be compassionate. Oh, what I meant to tell is, that if you get a job as a hostess for some company, you probably get paid per hour. We don’t get paid per hour when we represent our products. We have to pay to be there, to get in front of people (I don’t complain about that, because I know that organisation of art markets takes lots of time, calls, answering the e-mails, marketing and everything else I don’t know about, because I don’t organise events). While you sit there for hours you get hungry and thirsty and sleepy and you need food, water and coffee. Which you have to pay. I take water from home. You have to pay gas to come there and back home and parking hours too. You have to prepare and label your products at home, you have to arrange them on a stall. You also have to make or buy displays for your items.. At the end you have to put you products back in the suitcase and drive home. Happy with few euros of profit or so disappointed you wanna cry.

Sejmi:

Morda se po tem sprašujete, zakaj so cene tako visoke, ko ustvarjalci prodajamo na sejmih, kjer nam ni potrebno plačati provizije za vsak izdelek in skrbeti za pošiljanje.

Pa poglejmo. Plačati je potrebno stojnico. Te so pri nas od 1€ do 70€ na dan. Tako da vsi, ki zlovoljno pogledate na nas stojničarje misleč ‘Vsi mi samo hočejo nekaj prodat, kamorkoli grem’, prosim upoštevajte, da vam skušamo nekaj prodati, zato ker moramo od nečesa živeti. Sočustvujte malo. Ah, kar sem mislila povedati je, da če dobiš delo za promocijo nekega produkta, si verjetno plačan na uro. Mi nismo plačani za ure, ki jih porabimo na stojnicah. Pravzaprav moramo plačati, da smo lahko tam, da promoviramo svoje delo (ne pritožujem se glede tega, ker vem, da organizacija sejmov vzame veliko časa, klicev, odgovarjanja na maile, marketinga in vsega ostalega, kar ne poznam, ker ne organiziram teh dogodkov). Ko nekaj ur sediš/stojiš tam, postaneš lačen, žejen in zaspan ter potrebuješ hrano, vodo in kavo. Kar moraš plačat. Vodo si nosim od doma. Plačati moraš tudi bencin za tja pa nazaj in parkirnino. Doma si moraš spakirati izdelke, etikete, potem jih razpakiraš in razporediš na stojnico. Kupiti ali narediti si moraš tudi razna stojalca za izdelke na stojnici. Na koncu moraš vse pospravit nazaj v kovček in se odpeljat domov. Srečen zaradi parih evrov profita ali tako razočaran, da ti gre na jok.

Cost of owning a small bussines:

Taxes. I have to pay 320€ per month of taxes. Accountant. I pay her 40€ per month which is the cheapest you can get around here. Bussiness bank account fees. Around 13€ per month. Chamber of Artisans. 18€ per month. Office material, bills, internet, phone, gas, shipping fees, it comes to about 450€ per month. Besides money and all the paperwork, you also have to stretch yourself all the time, learn, search for opportunities and go for them. You have to handle all the insecurity this lifestyle brings. If you get sick, you don’t get paid. You don’t have paid holidays. If you screw everything, the government can take your house, give you a penalty and send you to a jail.

Cena s.p.-ja:

Prispevki. Sama plačam 320€ na mesec le teh. Računovodstvo. Plačam 40€ na mesec, kar je verjetno najnižja cena pri nas. Poslovni račun s provizijami. Okrog 13€ na mesec. Obrtna zbornica. 18€ na mesec. Pisarniški material, računi, internet, telefon, benz, poštnine. Vse skupaj znese okrog 450€ na mesec. Zraven denarja in vse papirologije, moraš skozi stegovati svoj vrat, biti na preži za novimi priložnostmi, jih zgrabiti, se učiti. Prenesti moraš vso negotovost, ki jo takšen življenjski stil prinaša. Če zboliš, nimaš plačane bolniške (razen če si bolan več kot en mesec). Nimaš plačanega dopusta. Ali plačanih nadur. Če vse zaserješ, lahko pride davčna, ti vzame hišo, da kazen in te vtakne v zapor.

Marketing:

Takes lots of time and it’s hard to measure the results. You have to learn a lot. You have to make decisions how and where you are gonna market your business. I’m in the game a year and half with my small business and still marketing takes most of my time. And there’s always the feeling ‘I haven’t done enough yet’. I have to write another blog post, another tweet, another facebook post, post a new pic on instagram, write a new e-mail campaign. And that takes time. I heard it takes 7 times to rememember some brand or person in the media. Can you imagine that? (bookmark me so you’ll remember me sooner, if you are here for the first time;). You have to be consistent. And you have to have in mind what to post on which social media chanel, what works best for this or that audience. Thanks god I’m learning to love all that hustling. Like I have a choice ;)

Marketing:

Vzame ohohogromno časa, zraven tega pa je težko preverjati rezultate. Ogromno se moraš naučiti. Odločiti se moraš, kako in kje boš promoviral svoj posel. Sama imam svoj s.p. že leto in pol in še vedno mi marketing vzame največ časa. In skozi imam občutek, da še nisem dovolj naredila. Napisati moram še eno objavo, nekaj tvitnit, nekaj napisat na facebook, objavit novo fotko delovnega procesa na instagramu, napisati novo e-mail kampanjo. Si predstavljate koliko časa to vzame? Slišala sem, da moramo nekaj novega videt v povprečju 7x, preden to ozavestimo in si zapomnimo (če ste prvič tukaj, si me nekam zapišite, da si me boste prej zapomnili;). Biti moraš vztrajen in reden. Naučiti se moraš tudi, katero občinstvo kako reagira na katere objave in temu prilagajati formo svojih sporočil. Hvala bogu, da sem se odločila, da bom vzljubila vso to hustlanje. Kot da imam izbiro ;)

Blog:

That’s a part of marketing, but it’s my main marketing channel and the one I love the most and spend the most time on it so it deserves its own place here. When I started blogging in 2007, I felt like Carry Bradshaw (I know, lots of female bloggers out there have this image burned inside their brains and hearts too). I hoped someone will notice my writting and offer me my own column in a magazine. (I still hope this will happen). I think I made quite some sales thanks to this blog, because people can feel connected to me, thanks to my honesty. But on the other hand, I don’t get paid for writing. I spent my whole Monday writing this post and I don’t have any guarantee I will be paid off for my effort. Those few ads you can see on my blog? I earned 3€ in two years of having Adsense running. That donate button in the right sidebar? No one ever used it.

Blog:

Je moj glavni kanal za marketing, si pa zasluži svoje mesto, ker mi je najljubši in zanj porabim največ časa. Ko sem začela z bloganjem v 2007, sem se počutila kot Carry Bradshaw (vem, da ima ogromno ženskih blogerk njeno podobo vžgano v srce in možgane). Upala sem, da bo nekdo nekoč opazil moje pisanje in mi ponudil kolumno v reviji. (Še vedno upam, da se bo to zgodilo). Mislim, da sem kar nekaj izdelkov prodala zahvaljujoč temu blogu, ker se preko le tega ljudje počutijo povezani z mano, saj sem precej iskrena v izražanju. Ampak po drugi strani, nič ne dobim plačano. Cel dan že pišem tole objavo in zdaj je že čez polnoč in nobene garancije nimam, da se mi bo moj trud povrnil. (Glede na dolžino objave, sploh ne vem, če bo kdo to prebral). Teh par reklam, ki jih vidite na na levi strani? V dveh letih odkar imam adsense na strani, sem zaslužila 3€. Donate gumbek, ki ga vidite na desni strani? Nihče še ni nikdar stisnil nanj.

So, if you read all this, you might changed your mind about my prices and prices of other artists, young designer etc. as well. You can see that after you take all this work in consideration that my prices aren’t  even close to too high and the same with prices of other artists/artisans. 

And if you still think after I explained all this to you, that our prices are too high, then you are too cheap. Cruel but true. You might have to ask yourself, why you don’t feel worthy and special enough to afford a special and unique handmade item from time to time, rather than buy mass production all the time.

Well, why am I still doing this, if I don’t get any profit? Because I love being creative, I like how I am constantly pushed out of my comfort zone and how am I developing as a person thanks to running a small business. I think I am contributing something to the world with my work and with how I work. I hope I make world a little better place for us all. I also hope more and more people will get to know me and my work and they will love it and happily pay me and I’ll be able to pay my bills and buy something from other artisan who will be able to pay their bills and someday I could offer someone a job and they will be able to pay their bills too.

I also love all the awesome people I met along the way, online and offline, my life is better, because you exist. Thank you so much for giving me nice messages of support, thank you for making me feel connected, thank you for sharing my products and content and huge thanks to all of you who appreaciate me, my work and my contribution to the world so much, that you are happy to give me your money! You are awesome!

Torej, če ste prebrali vse to, ste si morda premislili glede mojih cen in cen drugih umetnikov, mladih oblikovalcev, obrtnikov itd. pravtako. Če upoštevate vse napisano, verjetno pridete do logičnega zaključka, da moje cene niso niti blizu previsokim in enako s cenami ostalih umetnikov/obrtnikov.

In če še vedno mislite, da so naše stvari predrage, ste sami preveč ceneni. Malo kruto, ampak res. Morda se morate vprašati, zakaj se ne počutite dovolj vredni in posebni, da bi si tu in tam privoščili nekaj, kar je unikatno in rajši kupite izdelek iz masovne proizvodnje?

No, zakaj še torej delam vse to, če nimam nič profita? Ker sem rada kreativna, všeč mi je, da moram slej ko prej iz cone udobja, všeč mi je, kako se zahvaljujoč podjetništvu razvijam tudi kot oseba, Mislim, da prispevam nekaj k svetu svojim delom in s tem, kako ga opravljam. Upam, da delam svet malo lepši za vse nas. Upam tudi, da bo vse več ljudi spoznalo mene in moje delo, da jim bo všeč in da mi bodo z veseljem plačali, s čimer bom jaz lahko plačala svoje življenjske stroške in si kaj privoščila tudi pri drugih ustvarjalcih, s čimer bodo tudi oni lažje plačali stroške in nekoč bom lahko nekomu ponudila službo, od katere bo lahko tudi on živel.

Obožujem tudi to, da sem na tej poti spoznala toliko čudovitih ljudi, preko neta in v živo. Moje življenje je boljše, ker obstajate. Hvala vam za sporočila podpore, hvala, da mi daste občutek povezanosti, hvala, da delite moje izdelke in zgodbe in ogromen hvala vsem, ki tako cenite mene, moje delo in moj prispevek k svetu, da mi z veseljem daste svoj denar! Čudoviti ste!

 

All pics from my instagram | | Vse fotke iz mojega instagrama.

Thursday, April 3, 2014

My first feature in Links à la Mode: The IFB Weekly Roundup

lalam0403

 Yaay, my blog post '23 ways to boost your happines when you don't know how the hell are you gonna make it' was featured on the IFB (Independent Fashion Bloggers) Weekly Roundup! Dope! Check out cool posts from other bloggers in the links below!

Jeeej, moja objava s 23-imi načini za povečanje sreče je bila ta teden izbrana med objave vredne branja na IFB (Independent Fashion Bloggers). Poklikajte na spodnje povezave, da si preberete še objave iz drugih blogov, ki so vredne vašega časa.

 

What I Wish I Knew...

This week has had all kinds of lessons for me. I've relaunched an old blog, and realizing more than ever that things are different. Really different. There are so many things I wish I knew, perhaps that's what I was thinking in selecting these links. Revealing secrets, sharing tales of lessons learned, fashion heroes made, these links all have a bit of wisdom in them, even if it is about a trend... because you know, trends are just the spirit of the time.  

Links à la Mode: April 3rd

SPONSOR: Born Free Kore, Genetic, Gant, Stone Island, JOA, Fabiola Pedrazzini, Converse, Isapera, Filson, Billy Reid,Sass & Bide, & Elyse Walker

Want to be featured in Links à la Mode?

1. Read the clarified rules and submit your links on this page: Links à la Mode. 2. If your link was selected and you need this week’s code, visit this page: Links à la Mode Code.

Can I help others, if I feel like I’m the one who needs help and Zulu Zion – the raddest socks of them allHello, fellas! Do you ever find yourself thinking about how great it would be to be rich, to have zero money worries and where you would spend your money on? I do, of course! I wanna spend it for travelling, growing my eco friendly design bussines, organic food, trips and fun activities with my family and friends, for clothing, accessories and interior design pieces from young designers and one thing I love to think about is how I’m going to be able to help other young talented people which are on they way to make the world the better place with spreading love doing what they love to do!

When I saw the Zulu Zion socks for the first time I wanted them to be a story of success! Colorful and funky? Yes, I’m raising my hands! When I saw the project on Kickstarter I thought I’m gonna back it up once till the end of the month, when I pay my dues and all. I can’t help others when I’m the one in a need for the help. I can’t give my money away to support someone else’s dreams of success, when I don’t have money to pay for my dreams of success.

But really? I can’t help others, if I’m the one who needs help? If I’m gonna think this way, I’ll never be able to help others, because I always need help from others. We are fucking human, we need each other all the time! Okay, not every minute, because we still have to take time for ourselves, but you know what I mean, don’t you?

And so I took my mastercard out yesterday and went to the Kickstarter to place my support for Zulu Zion socks, the raddest socks of them all! They are designed by couple of young creatives from Slovenia who are bored with boring socks. And let’s face it, now that Zulu Zion socks are out, every other pair of socks looks boooring.

* * *
Pozdrav, prijateljice in prijatelji! Ali kdaj razmišljate o tem, kako super bo, ko boste bogati, brez denarnih skrbi in za kaj boste namenili svoj denar? Jaz ja, seveda! Hočem ga porabit za potovanja, za rast svoje znamke, zdravo hrano, izlete in zabavne aktivnosti z družino in prijatelji, za oblačila, dodatke in dodatke za dom od mladih oblikovalcev…In ena stvar, o kateri zelo rada razmišljam je, kako bom lahko pomagala drugim mladim kreativcem, ki so na poti izboljšanje sveta z delanjem tega, kar ljubijo. 

Ko sem prvič zagledala Zulu Zion zokne, sem si zaželela, da bi to bila zgodba o uspehu. Barviti in zabavni? Jaa, jaz se javim! Ko sem videla projekt na Kickstarterju, sem si mislila, da ga bom podprla enkrat do konca meseca, ko plačam svoje prispevke in položnice. Ne morem pomagat drugim, če sama rabim pomoč! Ne morem dat stran svojega denarja, da podprem sanje o uspehu od nekoga drugega, ko nimam dovolj, da bi plačala za svoje sanje o uspehu!

Ampak, ali je to res? Ne morem pomagat drugim, če sama rabim pomoč?! Če bom tako razmišljala, ne bom nikoli mogla pomagat drugim, ker sama vedno rabim pomoč! Fucking ljudje smo! Skozi potrebujemo drug drugega! No, ne ravno vsako minuto, ker rabimo čas tudi za sebe, ampak saj veste, kaj mislim?

In tako sem vzela mastercard iz denarnice in šla na Kickstarter oddat svojo podporo za Zulu Zion nogavice, najbolj nore med vsemi nogavicami! Oblikoval jih je kreativni slovenski par, ki se je naveličal dolgočasnih zoknov. In priznajmo, zdaj ko so Zulu Zion zunaj, izgleda vsak drug par dolgočasen. 

zulu zion

Which are your favorite? My favourite pair today is called Rico.

Kateri so vam najljubši? Meni je danes Rico par najbolj pri srcu. 

zulu zion socks

And to whom your gonna give your support in any way today?

In koga boste na kakršenkoli način danes podprli vi?

Monday, March 31, 2014

Vas zanimajo prva mnenja o 3 Ptice Navdihovalnici? Jaaaaa!

Dva tedna in pol sta že minila odkar je izšla prva številka 3 Ptice Navdihovalnice in kar sem predstavila ozadje ideje na tem blogu.

Ne vem, če si lahko predstavljate moje občutke, ko so se začeli pojavljati prvi naročniki! Noro veselje, skakanje od sreče po hiši, kar poletela bi lahko! A obenem me je bilo tudi strah. Je naročnikom Navdihovalnica všeč? Da ni bil to kje kljub dobremu občutku strel v prazno?

Creativity takes courageUstvarjalnost zahteva pogum. Čudovita kartica, ki sem jo dobila od bralke. Po pravi pošti!

(Kaj piše zadaj, si lahko preberete na koncu objave)

Ko sem dobila od prijateljice Saše tole sporočilo ‘Meni je ta ideja in vsa izpeljava in to full dobra, res. Komaj čakam, da pridem domov, da si sprintam stvari :D’  sem si zelo oddahnila! Ah, morda bo pa drugim tudi všeč!

Naslednje mnenje je prišlo od blogerske kolegice Eve, ki ima super kvaliteten modni blog, The Undercover Princess in ki mi je s svojo neverjetno podjetnostjo in profesionalnostjo pri šele 18 letih v neverjeten navdih: Tale tvoja ideja se mi zdi naravnost super! Me veseli, da ti lahko na tak način malo pomagam pri uresničitvi ciljev. :)

Naslednja mi je svoje mnenja javila Nina, ki je absolutna zmagovalka v številu 3 Ptice izdelkov, ki se sprehajajo z njo naokrog: ‘Hoj, sem pogledala, prebrala in zaključila, da je zelo lušno! :) Zelo mi je všeč ta ideja z ustvarjalnico, izdelke meseca se bom mogla pa kar malo prisilit spregledat, po mojem, drugače lahko kupim kar novo omaro za tvoje izdelke :D Se že veselim naslednje številke!’

Ko sem končno ugotovila v čem je težava z dostavo preko Gumroada, ki je ena izmed možnosti preko katere se lahko naročite na Navdihovalnico (s kreditne kartice vam odtegnejo 1,30€ na mesec, v svoj nabiralnik pa takoj dobite zadnji izvod), mi je Špela, ki me vsak teden modno navdihuje s svojim blogom The Fashion Junkie, napisala sledeče: ‘Dobila, super je! Samo da pridem do printerja pa si obesim na steno in poslikam. :) Z veseljem podpiram take zanimive ideje, sploh ker osebno trenutno res rabim inspiracijo, pa mi tole pride super prav :)’

Ko sem dobila pozitivno mnenje od Katje, sem bila čisto navdušena! ‘SUPER JE! Jutri si sprintam :) Sem ravno razmišljala da moja gola stena potrebuje malo pozitive! Všeč mi je kako je vse preprosto, ampak učinkovito, kar tako naprej!’ Katja je modna stilistka, ki piše blog The Stylist, ki je eden izmed tistih, ki že leta ostaja med mojimi najljubšimi, zaradi njenih iskrenih opisov dogajanja modni industriji ter noro navdihujočega poguma. In ja, tole objavo si morate prebrat!

Čudovita Mojca, ki piše blog Iz akvarija, na katerem lahko spremljate super dogodivščine nje in njene družine je zapisala: ‘Anita! Odlično idejo si imela in rada podprem mlado žensko, ki se trudi izboljšati svet in svoje življenje. Kot sem ti enkrat že napisala, zelo si mi pri srcu in želim ti veliko sreče v življenju. Prosim, naslednji mesec me spet spomni na nakazilo.’

Podpira me tudi Janja Videc, neverjetno nadarjena modna oblikovalka, ki mi je vse odkar sva se pred leti spoznali na Vrbskem jezeru pravi navdih, pravi pa takole ‘Blog Life.Style.Fun sem odkrila že pred leti in je eden izmed redkih, ki sem mu ostala zvesta. Morda je tista glavna "sestavina" ravno iskrenost. Slednjega danes pač ne srečaš na vsakem koraku, verjetno ravno zato ker zahteva pogum, da si to kar si, tudi kadar ni vse popolno. Ko sem zasledila Navdihovalnico sem se nemudoma naročila nanjo, saj vsekakor podpiram mlade kreativce ter ambiciozne ideje, kakršna je ta. Poleg tega imam občutek, da Anito dobro poznam in ji zaupam, čeprav sva se v živo srečali le enkrat. Preko njenega bloga sem dobila dovolj dobro predstavo o njenem ustvarjanju, vem da je iskreno, da je vanj vloženo ogromno truda in ob vsem tem želim prispevati k ciklu ozaveščanja glede podpore avtorskih ustvarjalcev.’ Ah! Janja piše tudi odličen blog, v katerem poglobljeno razmišlja o modi ter trendih in predstavlja, kako nastajajo njene kolekcije. Res vredno branja!

Navdihovalnica pa je za dva tedna tudi dobila reklamo na Đuboksiču, listi slovenskih blogov. Hvala!

Do 387 naročnikov še je dolga pot, ampak sem neskončno hvaležna za vse, ki ste se že naročili in za vse, ki se še boste. Za vse skupaj in za vsakega posebej! <3  

Kdo so ostali naročniki, kako se lahko naročite in me podprete na moji poti ter kaj vse zato dobite, si lahko pogledate v zavihku 3 Ptice Navdihovalnica. Do 10. aprila še lahko dobite marčevski izvod, 11.4. pa bo na voljo aprilski.

Res me je ganilo, da me je podprlo toliko blogerskih kolegic (in kolega), ki so mi v navdih in zgled s svojo predanostjo ter trudom. Morda so me podprli med drugim tudi zato, ker vedo, koliko časa je potrebno vložiti v vsak izdelek, vsako novo objavo, kako brezupen se včasih zdi marketing in ker se tudi sami soočajo s trenutki, ko se zdi nesmiselno vztrajati, a se potem spet poberejo in nadaljujejo, ker to delajo s srcem!

Hvala tudi vsem, ki si Navdihovalnice še ne morete privoščiti (vem, da se lahko marsikomu zdi 1,30€ na mesec veliko), ste si pa vzeli čas, da ste delili mojo objavo z drugimi preko facebooka, twitterja… Tudi to zelo cenim!

čudovito sporočilo Kako sem skakala od sreče, ko sem našla tole v nabiralniku! In to ne samo enkrat, v večih serijah! Kar na jok mi je šlo od ganjenosti! Draga Mateja, res ti iz srca hvala, da si se tako potrudila za mene! <3 Noro si me osrečila!

Wednesday, March 26, 2014

23 ways to boost your happiness when you don’t know how the hell you are gonna make it

DSC09228

Admit it, life can get pretty shitty from time to time. You work and work and still it seems like there’s no results. Well at least not in your pocket, because every penny you earn is already spent for all the things you need to pay so that you can work. Pretty depressing. Your to do list is endless. There’s not enough hours in the day to do everything on it. 15 things when you can actually do like 5 of them, if you are focused. And on top of that, you feel so tired. And anxious. How the hell I’m gonna make it?! Life shouldn’t supposed to be this way! Sounds familiar? It sure does to me. I get caught up in this vicious cycle quite often, to be honest. When I start my new project I get my hopes up high and have a freaking lots of energy, but when things don’t roll in fast enough I can start to feel prety low and like a loser who is never going to make it.

But because I’m pretty realistic, I know everthing is not that bad. Yes that’s realistic thinking – that goes to all the so called realists out there who are actually pessimists. We love you anyway.

I’m alive, I breath, I can make myself something to eat, I can walk, I can talk, I can sing (when nobody can hear me), I have bunch of wonderful people in my life who support or encourage me or both on my way. I’m blessed!

So, today I want to share with you 23 ways that can bring you from miserable to happy, if you give them a try. They are all proven to work, at least on me. Give them a try and tell me which works best for you.


Priznaj, življenje postane vsake toliko prav pokakano. Delaš in delaš in nikjer pravega rezultata. Vsaj ne v tvojem žepu, ker je vsak cent, ki ga zaslužiš že vnaprej porabljen za stvari, ki jih moraš plačevati zato, da sploh lahko delaš. Precej depresivno. Tvoja lista dnevnih nalog je neskončna. Dan nima dovolj ur, da bi lahko vse naredil. 15 nalog, medtem ko jih lahko dokončaš 5, če si fokusiran. In potem se počutiš še utrujeno. In tesnobno. Kako za vraga mi bo uspelo?! Življenje se ne bi smelo tako odvijati! Zveni znano? Meni gotovo. Iskreno povedano, se kar pogosto ujamem v takšne kroge. Ko začnem s kakšnim novim projektom moji upi zrastejo v višave in imam neverjetno količino energije, a ko se stvari ne odvijajo dovolj hitro, mi razpoloženje pade in začnem se počutiti kot zguba, ki ji ne bo nikoli uspelo. 

Ampak, ker sem precej realistična, vem, da vse ni tako bedno. Jap, to je realistično razmišljanje, za vse tiste ki se imate za realiste, a ste v resnici pesimisti. Saj vas imamo vseeno radi ;) 

No, danes želim deliti z vami 23 načinov, ki lahko premaknejo tehtnico od nesreče proti sreči, če jim boste seveda dali priložnost. Kar vam toplo priporočam, ker vsi dokazano delujejo, vsaj na meni, vi pa preverite sami. 

DSC09257

1. Write. How you feel about life, what are you doing lately, what sucks, what’s good? Writing helps to clear your mind, it gives you clarity and helps put the things on their place. That gray cloud of messy thoughts and feelings around your head goes away and you can see blue sky full of potential again. I always feel awesome when I’m done writing a post for this blog.

2. Take a day off. You deserve it. Unless you work only one day per week, then work some more ;). No, really. A day off when you’re stressed out can bring you closer to your goal no matter how not logical that may sound. But don’t go drunk or high or watch porn or play games or waste your whole day on internet or whatever… Do what you really like, do other things on this list, do other positive things you come up with or just rest. Enjoy feelin of your soul in your body.

3. Write gratitude diary. At least ten things you are grateful for. Also write down how grateful you are for all the things you managed to do. To whom you gave your attention. It will make you feel good about yourself and you’ll notice you are more productive than you might think.

4. Make yourself a smoothie. Fruits, vegetables, seeds. All delicious and healty. It makes you less hungry when you don’t have a time to cook and gives you fresh new energy.

5. Go for a coffee with yourself. Sit down and watch. Just be. Enjoy your own company. It will makes you feel dope, I promise.


1. Piši. Kako se počutiš glede življenja, kaj počneš zadnje čase, kaj bedno, kaj je dobro. Pisanje pomaga sprazniti um in pomaga postaviti stvari na svoje mesto. Siv oblak zmedenih misli in občutkov okrog tvoje glave odpihne stran in spet imaš odprt pogled na čisto modro nebo polno potenciala. Sama se veno počutim čudovito, ko napišem objavo za blog. 

2. Vzemi si prost dan. Zaslužiš si. Razen če delaš le en dan na teden, potem raje delaj še kakšnega ;). Ne, resno. Prost dan, ko si pod stresom zaradi vsega, te dejansko privede bližje tvojim ciljem, ne glede na to, kako kontra logično se to sliši. Ampak ne se ga napit ali zadet ali cel dan gledat porniče ali igrat igrice ali samo klikat po internetu ali karkoli takšnega. Počne nekaj v čemer res uživaš, počni stvari na tem seznamu ali se spomni še kakšnega dobrega načina ali pa le preprosto počivaj. Uživaj v občutku duše v svojem telesu.

3. Piši dnevnik hvaležnosti. Naštej vsaj deset stvari. Napiši tudi, kako hvaležen/a si za vse, kar ti je uspelo postoriti. Komu ti je uspelo podariti svojo pozornost. Počutil/a se boš boljše glede sebe in opazil/a boš, da si bolj produktiven/a, kot si misliš. 

4. Naredi si smuti. Sadje, zelenjava, semena. Vse okusno in zdravo. Smuti ti pomaga zmanjšati lakoto, kadar nimaš časa za kuhanje in ti da svežo energijo. 

5. Pojdi na kavo sam/a s seboj. Sedi, opazuj. Preprosto bodi. Uživaj v svoji družbi. Počutil/a se boš kot milijon evrov, obljubim.

DSC09242

6. Go for a walk. If you have a dog or not. Listen to birds, watch trees and grass and flowers. Listen to the wind. It will tell you the story of now.

7. Give your feet a massage. Feet are awesome, They carry you around with all your weight! Give them attention. Say thanks.

8. Give attention to some person. Family member if that’s possible. Be kind. Show them you are proud of them. No matter the age, every person wants to feel appreaciated.

9. Work out. Don’t think about getting skinnier or stronger (unless it feels you with joy), just enjoy sensations in your body. Do it for the sake of it. 5 – 15 minutes can be enough to get your happy hormones going.


6. Pojdi na sprehod. Če imaš psa ali ne. Poslušaj ptice, glej drevesa, travo in cvetje. Poslušaj veter. Povedal ti bo zgodbo o tem trenutku. 

7. Zmasiraj si podplate. Podplati so zakon. Naokrog nosijo vso tvojo težo! Daj jim pozornost. In se jim zahvali. 

8. Nameni pozornost kakšni osebi. Družinskemu članu, po možnosti. Bodi prijazen/a. Pokaži, da si ponosen/a nanj/o. Ne glede na starost. Vsaka oseba ima rada občutek, da jo cenijo. 

9. Telovadi. Ne misli na to kako boš shujšal/a ali postal/a močnejši/a /razen če te to polni z radostjo), preprosto uživaj v občutkih, ki ti jih daje telo. Telovadi zaradi telovadbe same. 5-15 minut je že dovolj, da začnejo hormoni sreče brzeti v tvoje možgane. 

DSC09261

10. Bake something. Maybe it’s just me, but usually when everything sucks and I decide to bake something sweet or a homemade pizza, it’s a total success which saves my day.

11. Write a message to someone you find inspiring. It could be someone who’s blog you admire (write me, write me;) or a friend that inspired you with some new way of thinking, a web coach that gave you insight, person you read the interview with in the press..

12. Create something new. Draw, paint. Write a short poem.  Recyle something, make it prettier. We are creators, we have to create.

13. Do some EFT. It’s really easy to learn and you have bunch of awesome free videos about almost everything that bothers you on youtube (I’m a fan of Brad Yates, but there are many other great practitioners out there). Let go of the shit that holds you back and move forward.


10. Speci kaj. Morda je tako le pri meni, a ko je vse v k* in se odločim, da bom spekla kaj sladkega ali domačo pico, mi vedno uspe. Kar mi reši dan. 

11. Napiši sporočilo komu, ki te navdihuje. Lahko je to kdo, kogar blog občuduješ (piši mi, piši mi;) ali prijatelj/ica, ki te je navdihnila s kakšnim novim pogledom na situacijo, spletni predavatelj, ki ti je dal vpogled, oseba s katero si bral/a intervju v reviji. 

12. Ustvari kaj novega. Riši, slikaj, napiši kratek poem. Recikliraj ali polepšaj kaj. Ljudje smo stvarniki, ustvarjanje je v naši naravi!

13. EFTaj. Takoj se lahko naučiš in na youtubu lahko najdeš ogromno posnetkov na skoraj katerokoli temo, ki te muči. Sama najpogosteje eftam sama ali ob pomoči Brada Yatesa, lahko pa najdeš še veliko drugih odličnih terapevtov. Pusti za sabo drek, ki te drži ponavljajočih vzorcih in se premakni naprej. 

DSC09272.
 (Handpainted tote and earrings 3 Ptice; vintage Rašica cardigan, vintage Mura blouse, Graceland shoes, Zara pants) (Totica in uhani 3 Ptice; jopa vintage Rašica; bluza vintage Mura; Graceland čevlji, Zara hlače)

14. Clean and declutter. It’s good to start with a place you spent most of the day time at. Like your computer desk. Cleaning is the best cure for deppression. Plus clean space makes you feel way more clean and open for the new ideas. Another plus, you will be proud of yoursel every time you come to that room.

15. For women: Paint your nails. Bright happy colour on my nails always boost my happiness.

16. Try a new hairdo, even though you’ll stay at home all day and no one besides you is going to see it.

17. Put inspiring quote that is totally in tune with you on the wall. Or at least on the computer desktop.


14. Čisti in pospravljaj. Začni s prostorom, v katerem preživiš največ časa. Morda z raučunalniško mizo? Čiščenje je najboljše zdravilo za depresijo. V sveže počiščenem prostoru se boš počutil/a veliko čisteje tudi navznoter in odprl se ti bo prostor za nove ideje. Še en plus je, da boš ponosen/a na sebe vsakič, ko boš stopil/a v sobo. 

15. Za ženske: Nalakiraj si nohte. Svetla vesela nova barva na nohtih me vedno spravi v dobro voljo. 

16. Naredi si novo frizuro, četudi boš cel dan doma in boš edini/a, ki jo bo videl/a. 

17. Na zid si prilepi navdihujoč citat. Ali pa vsaj spremeni ozadje na računalniku. Namig: lahko se naročiš na 3 Ptice Navdihovalnico ;)

DSC09265

18. Cook yourself a lunch or dinner. Light a candle. Make ambiental music. Don’t read while you eat. Pretend you are in restaurant. Be in the present.

19. Watch Happy videos from all around the world. They’ll make you feel connected to the people, you’ll love them and you’ll love yourself for loving them. I start to cry of happienes when I watch those videos. I’m so glad that such a great thing went so viral!

20. Write down what you want from life. Then ask yourself hat you are willing to do for it. Then do it.


18. Skuhaj si kosilo ali večerjo. Prižgi si svečko. Naredi si ambientalno glasbo. Ne beri medtem ko ješ. Pretvarjaj se, da si v restavraciji. Bodi v trenutku. 

19. Glej Happy posnetke iz celega sveta. Počutil/a se boš povezano z ljudmi, vzljubil/a jih boš in posledično boš vzljubil/a tudi sebe. Sama jočem od sreče, ko gledam to. Res sem vesela, da se je takšna pozitivna stvar virusno razširila naokrog. 

20. Zapiši, kaj hočeš od življenja. Potem se vprašaj, kaj si pripravljen/a za to naredit. Potem stori to. 

DSC09271

21. Watch MarieTV. I’m so grateful one of my email subscribers let me know about that chick.

22. Make yourself aromatherapy.Different smel, different associations.

23. Buy yourself some flowers and put them on a clean table. Say hello to them everytime you come to the room. Flowers love that!

Bonus point: Don’t believe everything you think about yourself. You are capable of way more than you think. Give youself permission to play BIG!


21. Glej MarieTV. Tako sem hvaležna, da mi je ena naročnica na Life.Style.Fun. in 3 Ptice Novice posredovala povezavo do te ženske. 

22. Naredi si aromaterapijo. Drug vonj, druge asociacije. 

23. Kupi si rože ali si jih nareži na vrtu in jih daj na čisto mizo.Pozdravi jih vsakič, ko prideš v sobo. Rože imajo to zelo rade. 

Bonus točka: Ne verjemi vsega, kar misliš o sebi. Sposoben/a si veliko več, kot si misliš. Daj si dovoljenje za velikopotezno igro! 

DSC09244

Which tip resonate the most with you? Which of these things you already do in your life? What you wanna add? Share, I love to hear from you!


Kateri nasvet te najbolj pritegne? Katere izmed teh stvari že delaš? Kaj bi še želel/a dodati? Deli, z velikim veselje bom prebrala tvoje mnenje!

Tuesday, March 18, 2014

My first set of wire wrapped stone earrings and how I failed at least 13 times before I finished them

wire wrapped modern fresh earrings

If you follow me on instagram you already know I made my first set of wire wrapped earrings. And now I want to share behind the scene with you. First there were those cute little white stones that I got in some of those candles and other stuff cheap packages you get for your birthday, when giver doesn’t know you enough to know what you want. But candles come in handy sooner or later, so it’s all good. It even happened I was totally out of candles and then got them in that package for the x-mas present.

Back to the stones. I painted them with with acrylics, colors for glass and sharpie.

 

Tisti, ki me spremljate na instagramu, že veste, da mi je uspelo narediti set kamnitih uhančkov ovitih z žico. Zdaj pa bi vam rada povedala še ozadje njihovega nastanka. Začelo se je z malimi belimi kamenčki, ki sem jih dobila v enem od teh poceni darilnih paketov s svečkami, ki jih dobiš za darilo od ljudi, ki te ne poznajo dovolj dobro, da bi vedeli, kaj si želiš. Svečke sicer pridejo slej ko prej prav, tako da to sploh ni slabo. Se mi je že zgodilo, da mi jih je ravno zmanjkalo, pa sem jih potem dobila v enem teh paketov.

Nazaj h kamenčkom. Poslikala sem jih z akrili, barvami za steklo in črnim flomastrom.

handpainted stones

Then I baked them in the oven a little to fixate the colors. Then I glued them onto those little studs for earrings. Unfournately that wasn’t the most bright idea. Stones are too heavy so they don’t stand nicely and close to the ear. And few shakes with the head and you would loose the earrings. So, fail number 1.

Then I came to idea to drill the stones and make dangle earrings. We have this strong drill machine you connect with wall mount socket. Not a weak battery one is what I’m trying to say here. So, I took a white stone and started drilling. It took me lots of time to came even to the half of the stone! So, fail number 2.

 

Potem sem jih malo zapekla v pečici, da so se barve zafiksirale.Potem sem jih zalepila na osnove za uhane. Na žalost to ni bila najbolj pametna ideja. Kamenčki so pretežki, tako da ne stojijo lepo ob ušesu, ampak se povesijo navzdol ob mešičku. In parkrat streseš z glavo pa jih zgubiš. Polom št. 1.

Potem sem prišla na idejo, da bi naredila viseče uhane. Doma imamo ta močno električno bormašino, ki jo priklopiš v električno omrežje, ki se je zdela odlična izbira v primerjavi z baterijsko, ki jo uporabljam po navadi. Vzela sem torej en neposlikan kamenček in začela vrtat. Porabila sem ogromno časa, da sem izvrtala luknjico le do polovice kamenčka. Polom št. 2.

wire wrapped eariings etsy  

I could use those colorful stones for the decoration on my shelf, but they would be all dusty sooner or later. And I started working on them with intention to make the earrings and I was determined to do so! So I started thinking about wire wrapping.

And is there a better way to learn new things than youtube? (Well, there is - learning in person from someone well experienced.) So, I found this video how to wire wrap a stone without a hole. This lady is amazing. It makes it look as easy as pie. Or instant coffee.

 

Lahko bi obupala in kamenčke uporabila za dekoracijo na polici. In na njih bi se nabral prah. Ampak ne, jaz sem se odločila, da naredim iz teh kamenčkov uhane in dve napaki mi tega ne bosta preprečili. Potem sem se spomnila, da bi jih lahko ovila z žico.

Obstaja kakšen boljši način, da se naučiš česa novega, kot je youtube? (Pravzaprav obstaja – učenje v živo od izkušene osebe). Našla sem tale video, kako z žico oviti kamen brez luknje. Ta dama je neverjetna. Stvar predstavi tako, da zgleda enostavno kot pita. Ali instant kava.

pink gold wire wraped stone earrings (3)

I have few meters of wire left from my last project so it was time for action. How it went? I screwed 5 times in a row, before I successfully wrapped my first stone. So fail 3-8. Have to admit I needed some rest in between those, because I get very tired, when I feel like I don’t understand something. And my fingers were hurt. But I keep on trying, because I’m stubborn as hell.

So, the first evening I wrapped the pink ones and the next day other pairs. You think it all went well after the first pair? You got that wrong. I failed another 5-7 times in between successful attempts. Who would count? It was about 13 or 14 fails through the process.

 

Nekaj metrov žice mi je ostalo od enega prejšnjega projekta, tako da sem šla v akcijo. Kako je šlo? Zasrala sem 5x zaporedoma, preden mi je uspelo prvi kamenček oviti z žico. Polom 3-8, torej. Priznati moram, da sem vmes morala malo zadremat, ker postanem precej utrujena, ko mi ne uspe česa dognat. Pa še prsti so me boleli. Ampak sem poskušala še naprej. Ker sem trmasta kot hudič.

Prvi večer sem torej ovila rozaste in naslednji dan še ostale. Mislite, da mi je po prvem paru lepo šlo? Potem se motite. Okrog 5-7 krat se mi je žica zlomila medtem, ko mi je kdaj tudi uspelo. Kdo bi štel? Skupno št. polomov skozi proces je bilo cca 13 ali 14.

aztec inspired wire wrapped earrings

But I made these wire wrapped beauties! And I’m proud of myself!

So, moral of the story? You can’t always expect to make it the first time you try something new. Sometimes you will fail bunch of times in a row. That doesn’t mean you are loser. You are trying and you are going to make it!

 

Ampak mi je uspelo narediti te čudoviteže! In ponosna sem nase!

Nauk zgodbe? Ne moreš pričakovati, da ti bo vedno uspelo, ko nekaj prvič poskusiš. Včasih padaš kar zaporedoma. In to ne pomeni, da si zguba. Ker poskušaš! In slej ko prej ti bo uspelo!

group photo with failed attempts

You can get them at my funky little shop on Etsy.

Če so vam všeč, si jih lahko privoščite na 3ptice.com.

Wednesday, March 12, 2014

Kako postaneš 3 Ptice sponzor za evrič in nekaj centov + celo ozadje projekta

Pozdravljeni! V eni izmed prejšnjih objav sem omenila, da delam na skrivnostnem novem projektu, za katerega sem do zdaj povedala le trem ljudem, tokrat pa bi ga rada delila z vsemi vami. Woohoo!

Fanfare in odštevanje:

3

2

1

0

In tukaj je:

Prva stran.

Kaj je zdaj to, ha? :D 3 Ptice Navdihovalnica je projekt, s katerim lahko postanete sponzorji mojega malega podjetja (ki ima velike cilje) za 1€ in nekaj centov na mesec in ob tem tudi veliko dobite.

Preden pa vam predstavim vaše koristi, pa bi vam rada, kot je to pri meni v navadi še povedala celo ozadje, kako sem sploh prišla do ideje. Ker vas sodim po sebi in mene pogosto zanima celo ozadje. 

Bil je četrtek, 20. februar 2014. Tisti dan sem šla čisto ven iz svoje cone udobja. Dobila sem se z eno gospo, ki dela za napredek Maribora in z njo preživela zanimiv popoldan. Po tem sem šla na dogodek imenovan Hitri poslovni sestanki, ki je bil prvič organiziran v Mariboru, deluje pa na principu hitrih zmenkov, le da v tem primeru spoznavamo potencialne poslovne partnerje. Če sem spoznala koga, ki bo moj bodoči poslovni partner še ne vem (: Vem pa, da je bila izkušnja za mene vseeno pozitivna, saj me je namreč strah spoznavanja novih ljudi. Ob tem se marsikdo začudi, saj sem precej odprte narave. Verjetno je to eden mojih paradoksov, saj kljub strahu zelo rada spoznavam ljudi. Kakorkoli, preden sem tisti dan šla od doma, me je kar nekajkrat pognalo na stranišče od treme.

In ko sem prišla zvečer domov, sem bila kljub temu, da je bil dan na koncu prav super, na smrt utrujena. Ob deseti uri sem tako že ležala v postelji, pripravljena na spanje. Ampak spanec nekako ni hotel priti, čeprav sem v mislih sproščala telo - ponavadi me na prvi sproščeni četrtini namreč že odnese v svet sanj. In ker nisem mogla spat sem seveda začela na veliko razmišljat. In računat. Koliko izdelkov moram prodat, da si lahko pokrijem stroške, ki jih imam z s.p.-jem? Omejila sem se na prispevke + računovodstvo + obrtno zbornico + stroške poslovnega bančnega računa. Kar je zneslo 370€ (zahvaljujoč zvišanju prispevka za zdravstveno zavarovanje mi to sedaj znese 387€).

In nato sem se omejila samo na to, koliko bi morala mesečno prodat totic, da bi lahko tole plačala. Kar je naneslo na 30+. In potem sem se zjokala.

Toliko jih do sedaj ponavadi nisem prodala niti v pol leta. In tudi če bi jih prodala toliko na mesec, bi to pomenilo, da bi jih dva tedna kot nora izdelovala, dva tedna pa fotografirala, urejala fotke, nalagala na internet, reklamirala… In tako sploh ne bi imela niti časa za druge stvari, ki še jih rada počnem v življenju. In za ljudi, ki jih imam rada. Potem sem se skušala pomirit in zaspat, ampak sem se počutila tako mizerno, tako obupano, takšna zguba, da nisem mogla… In še sreča da nisem. Potem sem si namreč rekla, da bom vsemu kos (tisti dan sem si končno privoščila Helenino kartico, ki sem si jo prilepila na edino logično mesto – na strop – da je med prvimi stvarmi, ki jih zagledam zjutraj) in začela ponovno računat.

Kaj pa če mi namesto tridesetih ljudi na mesec, ki bi kupili mojo totico za 15€ (kar se mi iskreno povedano zdi glede na dosedanje izkušnje zelo težko), Vesolje nekako pomaga najti 370 ljudi, ki so mi pripravljeni dati 1€ na mesec. To se mi je zdel dober način razmišljanja. Začela sem se boljše počutit. Ampak kaj bi jim lahko ponudila v zameno? Nimam serijske proizvodnje, tako da je ni stvari, ki bi jo lahko naštepala v tako velikem številu in poslala naokrog. Tudi če bi bilo to možno, bi cel mesec potem porabila samo za delanje paketkov.

Potem je edina možna rešitev, da ponudim nekaj na internetu.

Digitalne dobrote.

Kaj če naredim vsak mesec eno navdihujočo grafiko, ki bi si jo lahko velikodušni prejemniki kar takoj natisnili na svojem tiskalniku in prilepili na steno? Začela sem se počutit še boljše!

Kaj če jih omenim na blogu kot sponzorje, s povezavo do bloga / spletne strani njihovega podjetja / instagrama / facebook strani / spletne trgovine…?

Kmalu več nisem mogla spati zato, ker sem bila tako polna idej! Lahko bi premikala gore!

Občutek navdušenja v telesu mi je govoril, da je treba poskusiti, da obstaja veliko možnosti, da mi to dejansko uspe…

Nekje ob dveh sem končno zaspala. 4 ure po tistem, ko sem legla v posteljo. V veselem pričakovanju novega dne.

Naslednji dan sem cel čas razmišljala o tem. Zvečer sem šla na pijačo s sestrično (s katero sva bili v otroštvu dobri prijateljici, a sva se potem brez pravega razloga prenehali dobivati – ugotovila sem, da se lahko še vedno odlično zadebatirava, tako da se morava večkrat videti), in njej sem taprvi povedala za mojo idejo. Bila je navdušena!

Čez vikend sem povedala Juretu (fantu). On sicer ni pokazal pretiranega navdušenja, ampak je rekel, da je ideja dobra in da moram to dobro premislit. Meni se je sicer zdelo, da moram čimprej v akcijo, da mi ta momentum ne spolzi z rok. Ampak sem si vseeno vzela čas za razmišljanje. In za raziskovanje možnosti po internetu.

Naslednji teden sem o ideji povedala moji zaupnici številka 1. Ki je takoj pokazala navdušenje. Kar mi je bila še zadnja potrditev, da se splača iti v akcijo in pripraviti zadevo.

In včeraj sem jo dokončala. 3 Ptice Navdihovalnico. Danes pa gre v javnost. In jaz imam tremooooo. TremooOooOooO!

Ki jo bom zdaj dala na stran in vam predstavila vsebino 3 Ptice Navdihovalnice:

 1. Vsak mesec boš dobil/a grafiko, ki sem jo sama oblikovala, ti pa jo lahko kar takoj natisneš na svojem tiskalniku in prilepiš na steno. Vsaka bo vsebovala navdihujoč citat, ki me je zadel v dno moje duše in upam, da bo tudi tebe.
 2. Vsak mesec bom oblikovala tudi mandalo, ki jo prav tako lahko natisneš, le da bo tukaj potrebno tudi nekaj tvojega truda - mandalo pobarvaj s svojimi barvicami, temparami, vodenkami... Barvanje mandale je odličen preganjalec stresa, ko pa jo končaš pa čutiš tudi veliko zadovoljstvo.
 3. Zraven tega te bom vsak mesec poskusila tudi navdihniti, da ustvariš kaj novega - ponavadi se bo recikliralo ali pa bomo ustvarili kaj iz stvari, ki jih najdemo doma ali na sprehodu.
 4. To pa še ni vse, vsak mesec boš imel/a tudi možnost, da si privoščiš kakšen 3 Ptice izdelek po znižani ceni, edini pogoj je da boš mi pravočasno pisala na info@3ptice.com, saj bo število izdelkov omejeno. Včasih bo to izdelek po moji izbiri, včasih boš lahko izbiral/a v skupini izdelkov, včasih pa med vsemi.
 5. No, tudi to še ni vse. Kot sponzor boš navedena na mojem blogu www.lifestylefun.net v zavihku 3 Ptice Navdihovalnica, kjer bo objavljena tudi povezava do tvojega bloga, instagrama ali druge strani po tvoji želji - npr. do spletne strani tvojega podjetja ali internetne trgovinice.
 6. Vsak mesec bom naredila tudi izbor fotografij označenih s hastagi navedenimi v Navdihovalnici in objavljenih na socialnih omrežjih in jih objavila na blogu, s povezavo do tvojega profila.

Sploh ni slabo za 1,30€ na mesec, kaj?

Sedaj pa gremo na možnosti dostave in plačila

 1. Gumroad – na # Ptice Navdihovalnico se lahko naročite tukaj. Kliknite na ‘I want this’ in vpišite svoje podatke ter številko kreditne kartice (predvidevam da je možno tudi s predplačniško Viso ali Mastercardom). Navdihovalnica bo takoj dostavljena v vaš e-nabiralnik. Enkrat na mesec bo Gumroad z vaše kartice odtegnil 1,30€ in vam dostavil zadnjo številko Navdihovalnice.
 2. 3ptice.com – možnost nakupa posamezne številke ali letne naročnine (v tem primeru prihranite par evrčkov). Plačilo preko Paypala ali kreditne kartice. V primeru posamezne številke izvod dostavim na mail, ko zagledam sporočilo o nakupu, v primeru letne naročnine bo dostava enkrat na mesec, predvidoma vsakega 11. v mesecu.
 3. Plačilo preko spletne banke direktno na moj poslovni račun. V tem primeru mi pošljite mail na info@3ptice.com ali na anita.puksic@gmail.com, da vas dodam na listo in da vam pošljem podatke za plačilo. Pod zadevo napišite 3 Ptice Navdihovalnica.
 4. Plačilo v gotovini, če me zagledate na kakšnem sejmu. Seveda takoj dobite račun.
 5. Če imate v mislih kakšen drug način plačila mi lahko pošljete mail na katerega izmed navedenih naslovov in bomo videli, kaj lahko storimo.

 

Kaj menite? Si želite postati naročnik in obenem sponzor 3h Ptic? Bi si radi kmalu obesili kaj lepega na steno?

Zelo bom vesela tudi, če tole objavo delite s svojimi prijatelji na facebooku (še en teden pa se konča moj fb post), twitterju, po mailu… Več nas bo, hitreje se bodo 3 Ptice razvijale in bolj boste lahko ponosni na sebe! In jaz na vas!

Bomo našli 387 sponzorjev? Da vidimo!

Hvala, hvala, hvala!

Friday, March 7, 2014

Vse bo fino!

3 Ptice + Fino Fino skice

Mislim, da je minil že kakšen mesec, od kar sva s fino Martino predstavili najin skupni projekt. 5 totic v moji izvedbi, ki so bile navdihnjene od finih srčkov in napisov od Fino Fino.

Zdaj pa bi vam še rada predstavila ozadje tega projekta.

Nekega oktobrskega ali morda novembrskega popoldneva, sem na facebooku zasledila Fino Fino okvirček z dvema srčkoma in napisom Fino je imeti rad. Čisto me je zadel v srce s svojo preprostostjo, prisrčnostjo in čisto resničnim napisom. Potem sem šla na en lep dolg sprehod, na katerem mi je v glavo padlo, da bi bilo super, če bi z Martino sodelovali. Čisto sem že videla te njene srčke in napis na svojih toticah. In ob razmišljanju o tem sem se super fino počutila. Tako navdihnjeno, odprtosrčno. To je pri meni znamenje, da je treba temu sledit, stvar udejanjit.

In tako sem čez kakšen teden pisala Martini. Ki je bila po kratkem pregovarjanju za ;) Da sva se potem glede vsega dokončno dogovorili in da sva vse dejansko izvedli, je trajalo še kar nekaj časa… Zaradi mojega natrpanega decembra, januarskih bluesov, mojega bronhitisa…

Proti koncu januarja je meni končno uspelo se spravit v akcijo. In tako sem naredila osnutke s svinčnikom, vodenkami in flomastrom, ki jih vidite na zgornji sliki. Čeprav ponavadi ne delam skic (razen kakšnih malih grdih tu in tam), ker sem preveč nestrpna v želji videt končni rezultat in se kar vržem v delo, sem se tukaj vseeno zadeve lotila malo bolj načrtovano.

No, ker so mi slike bile všeč, sem se lotila slikanja na vrečke. Vsako sem na zadnji strani porisala tudi s svojim in Fino Fino logotipom ter jo oštevilčila. In potem je bilo na vrsti likanje. Trenutno se ne spomnim, kateri film sem gledala zraven. Mislim, da je od risanja skic in do likanja preteklo par dni. Jah, nisem ravno med najbolj hitrimi ljudmi na planetu.

In potem sem vrečke poslala Martini, ki jih prečudovito pofotografirala. Mislim, punca ima talent! T-A-L-E-N-T.

Potem sva na fotke še naflocali svoje logotipe, kmalu zatem pa so totice pristale na facebooku in na 3ptice.com.

Ena totica je kmalu zatem odpotovala v Zagreb, ena potuje v Veliko Britanijo, tri pa so še na voljo in pravkar v dnevni sobi gledajo poročila, medtem ko mama spi na sedežni, jaz pa tipkam objavo ob enih ponoči (: In če vas zanima, naj še povem, da sem ob enajstih spekla najboljšo pito vseh časov, ki sem si je pred pol ure privoščila dva kosa. In zdaj komaj čakam zajtrk.

Kako se vam zdi tole sodelovanje? Zelo fino, a? ;)

3 Ptice  Fino Fino 3 Ptice  Fino Fino (1) 3 Ptice  Fino Fino (2) 3 Ptice  Fino Fino (3) 3 Ptice  Fino Fino (4)

ShareThis

.

...